บุรีรัมย์-ร้านวัสดุก่อสร้างบุรีรัมย์ทำอาหาร-น้ำผลไม้แจกฟรี รพ. ส่วนราชการ ปชช.คนตกงานจากพิษโควิด

34

ร้านวัสดุก่อสร้าง อำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์ ทำอาหาร – น้ำผลไม้ แจกฟรี รพ. ส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ปชช.ผู้มีรายได้น้อย และคนตกงานจากพิษโควิด 19 ระบาด แต่ผู้มารับอาหารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ และยืนห่าง 2 เมตร ตามมาตรการภาครัฐ เป้าหมายวันละ 400 ชุด หวังเป็นส่วนหนึ่งช่วยลดภาระช่วงภาวะวิกฤต

(1 เม.ย.63) ท่ามกลางกระแสเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังระบาดในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย แต่ก็จะเห็นน้ำใจจากผู้คนหลายๆ สาขาอาชีพ ไม่ต่างจากร้านสวัสดีปะคำก่อสร้าง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ก็ได้พาคนในครอบครัวและพนักงานในร้าน ช่วยกันประกอบอาหาร และน้ำผลไม้ แจกฟรีให้กับหมอ พยาบาล อสม. หน่วยงานราชการ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ตกงาน จากภาวะวิกฤตโควิด 19 ระบาด เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถประกอบอาชีพต้องขาดรายได้จุนเจือครอบครัว โดยได้มีการตั้งเต็นท์ทำอาหารแจกที่บริเวณหน้าร้าน ทั้งนี้ทางร้านยังได้กำหนดกติกาสำหรับผู้ที่จะมารับอาหาร จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อที่ทางร้านเตรียมไว้ให้บริการ และจะต้องยืนห่างกัน 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของกระทรวงสาธารณสุข โดยทางร้านตั้งเป้าทำอาหาร และน้ำผลไม้ แจกฟรีวันละ 400 ชุด ช่วงเวลา 12.00 – 14.00 น. ไปจนถึงวันที่ 15 เม.ย.2563

จากการสอบถามประชาชนที่มารับอาหาร และน้ำฟรี ก็บอกว่า ทราบข่าวทางเฟสบุ๊กที่ทางร้านโพสต์ไว้ ก็รู้สึกดีใจเพราะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤตที่เกิดเชื้อไวรัสโควิดระบาด ก็ไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้เหมือนปกติ
ขณะที่ น.ส.กุลนรี ฉันทะกุล อายุ 36 ปี เจ้าของร้านวัสดุก่อสร้าง บอกว่า ในช่วงนี้หลายสาขาอาชีพต้องประสบปัญหาทั้งภาวะเศรษฐกิจ และเชื้อไวรัสที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่ ทางร้านก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือลดภาระรายจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นหมอ พยาบาล ซึ่งเป็นด้านหน้าที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วย อสม. หน่วยงานราชการที่ต้องทำหน้าที่ดูแลป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อย และพนักงาน ลูกจ้างที่ต้องตกงานจากภาวะวิกฤตดังกล่าว แต่ผู้ที่มารับอาหารต้องปฏิบัติตามกติกาของทางร้าน คือ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย ล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ ยืนห่างกัน 2 เมตร หรือหากเป็นไปได้ก็อาจจะส่งตัวแทนมารับอาหารเพื่อลดความแออัดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ภาพ/ข่าว สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์