ศรีสะเกษ-ปั่นส่งยาผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ต้านโควิด-19

207

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครจิตอาสา ร่วมโครงการ “ปั่นส่งยาผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ต้านโควิด-19” เพื่อเป็นการลดการติดต่อเข้าคิวรับยาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของผู้ป่วยโควิด ได้  

บ่ายของวันที่ 1 เมษายน  2563 ที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ แพทย์หญิง เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยจิตอาสาจำนวนหนึ่ง ได้ร่วมกันมารับยาจากโรงพยาบาล รับแผนที่ที่ตั้งของบ้านเรือนผู้ป่วย เพื่อนำไปยาไปส่งให้ถึงบ้านผู้ป่วย ตามโครงการ “ปั่นส่งยาผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ต้านโควิด-19” เพื่อเป็นการลดการติดต่อเข้าคิวรับยาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของผู้ป่วยโควิด เนื่องจากในทุกๆ วัน จะมีผู้ป่วยรายใหม่มาติดต่อขอเข้ารับการตรวจรักษาโรคเป็นจำนวนมาก และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ที่จะต้องมีหน้าที่รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลูก นั้นก็คือ โรงพยาบาลจากทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะกเษ ในขณะเดียวกัน ในสถานการณ์เช่นนี้ ที่กำลังมีเชื้อโรคโควิด-19 ระบาดหนักอยู่ ผู้ป่วยทุกคนที่ติดเชื้อ ต้องนำตัวมารับการรักษาที่ รพ.ศรีสะเกษ แห่งนี้ ยังห้องแยกโรค หากให้ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน ผู้ป่วยที่สูงอายุ มารอรับยากันเองที่โรงพยาบาล ก็อาจจะส่งผลให้มารับเชื้อโรคกลับไปด้วยได้ แต่หากมีจิตอาสามารับยานำไปส่งให้ผู้ป่วยถึงบ้าน ก็จะเป็นเรื่องที่ดี ปลอดภัยทุกฝ่าย พร้อมกันนี้ จิตอาสาทุกคนที่มารับยาไปส่ง ยังได้แสดงออกทางสัญญลักษณ์ ในการตบมือให้กำลังคุณหมอทุกคนที่กำลังต่อสู้กับโรคโควิด ด้วย

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ จังหวัดศรีสะเกษเองก็ได้ออกประกาศในการงดการจัดกิจกรรมใดใด แต่ในกิจกรรมจิตอาสานี้ เป็นการนำยารักษาโรค ที่เดิมจะต้องให้ผู้ป่วยมารอพบแพทย์ ตรวจดูอาการ ก่อนที่จะรับยาไปทานที่บ้าน ซึ่งจะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายพอสมควร และสถานการณ์โรคไข้โควิดกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ หากปล่อยให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน มารับยาเองที่โรงพยาบาล แทนที่จะได้ยารักษากลับไป อาจจะได้เชื้อไข้โควิด แถมกลับไปด้วย เพราะผู้สูงอายุติดเชื้อง่าย และอาจจะรุนแรงด้วย วันนี้ทางโรงพยาบาล จึงได้คิดโครงการ “ปั่นส่งยาผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ต้านโควิด-19”  ซึ่งตนเห็นด้วยอย่างยิ่ง และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนจิตอาสามาทำร่วมกัน ต่างคนต่างมารับยาไปส่งให้ผู้ป่วยถึงบ้าน และยิ่งเป็นบ้านที่อยู่ใกล้กัน ยิ่งได้เพื่อนบ้าน ได้มิตรที่ดี สังคมไทยดีขึ้นด้วย และวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เริ่มโครงการ ตนก็ขอเชิญชวนทุกคน ร่วมกันตบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหมอ แพทย์ พยาบาล ที่กำลังทำงานเพื่อชาติ ในการต่อสู้โรคไข้โควิดอยู่ในขณะนี้ด้วยกับคนไทยทั้งประเทศ ครับ     

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ