ยโสธร-ประกาศปิดธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ป้องกันโควิด19

40

เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้ออกประกาศของเทศบาลเรื่อง ปิดธาตุก่องข้าวน้อย แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่นและสนามกีฬาต่างๆเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

นายพิบูล  ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ได้นำป้ายห้ามเข้าพื้นที่บริเวณธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่บ้านตาดทอง พร้อมประกาศของเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง ปิดธาตุก่องข้าวน้อย แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่นและสนามกีฬาต่างๆไปติดประกาศที่บริเวณธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของตำบลตาดทอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวภายในบริเวณธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ เงียบเหงาจากปกติทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวชมและกราบไหว้ขอพรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน จากผลกระทบดังกล่าวยังทำให้ร้านค้าที่จำหน่ายของฝากของที่ระลึกภายในบริเวณธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ กว่า 20 ร้าน ก็ต้องปิดร้านตามไปด้วยส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างต้องขาดรายได้ไปในระยะนี้ ในขณะที่ทางเทศบาลตำบลตาดทอง เจ้าของพื้นที่ได้งดเก็บค่าเช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของฝากต่างๆเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าของฝากที่ต้องขาดรายได้ในช่วงนี้

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี     รายงานจากยโสธร