ศรีสะเกษพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย รวมสะสม 8 ราย

11249

จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจพบผู้ป่วยเพิ่ม อีก 2 ราย รวม 8 รายแล้ว หายเพียง 1 ราย ทุกภาคส่วนเครียด ประชุมหาแนวทางป้องกันการแพร่ต่อ เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลศรีสะเกษ และโรงพยาบาลเครือข่าย อีก 2 แห่ง

วันที่ 1 เมษายน  2563 ที่ ห้องประชุมศาลากลาง ชั้น 5 จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายสำรวย เกษกุล – นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดประชุมศูนย์ฉุกเฉินป้องกันภัยโรคโควิด-19 โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์ ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด ทีมงานผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุม หารือ ให้ข้อมูลกันอย่างเคร่งเครียด เนื่องจากขณะนี้ ตรวจพบว่า มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากโรคไข้โควิด เพิ่มขึ้น จากเดิม 6 ราย ณ เช้าวันนี้เพิ่มขึ้น อีก 2 ราย เป็น 8 ราย เป็นชายที่ติดจากภรรยาก่อนเดินทางมาจากกรุงเทพ มาบ้านในอำเภอขุนหาญ และอีกรายเป็นหญิง จากอำเภอพยุห์ ใน 8 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 1 ราย ยังคงเหลือรักษาตัวในห้องแยกโรค 7 ราย แต่ก็มีอาหารหนัก 1 ราย ด้วย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 57 ราย สามารถเดินทางกลับบ้านได้แล้ว 40 ราย ยังต้องรักษาที่ รพ.ศรีสะเกษ 17 ราย ผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูง สะสม จำนวน 44 ราย เฝ้าสังเกตุอาการที่บ้าน 34 ราย ต้องระวังกักตัวให้ครบ 14 วัน จำนวน 6 ราย กลุ่มเสี่ยงสะสม 319 ราย กลุ่มเสี่ยงรายใหม่ 5 ราย ยังคงอยู่ระหว่างกักตัวที่บ้าน 14 วัน 80 ราย และผู้ที่เดินทางกลับมาบ้าน จากกรุงเทพมหานคร จำนวน 16,045 ราย ที่จะต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน ขณะเดียวกัน ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้เสนอที่ประชุมในการเตรียมการรับมือ ด้วยการเตรียมการย้ายผู้ป่วยที่ดูแลแล้วเห็นว่าอาการดีขึ้น รอครบ 14 วันนี้ ไปยังโรงพยาบาลอำเภอ และเตรียมโรงพยาบาลกันทรลักษ์ และโรงพยาบาลราษีไศล ไว้รองรับผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าติดโรคไว้ หาก รพ.ศรีสะเกษ ห้องไม่พอเพียง  

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีมาตรการติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบ กักตัว ประชาสัมพันธ์ เน้นผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และเมื่อคืนนี้ชุดสอบสวนโรค ได้พบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อโรคไข้โควิดเพิ่มขึ้น อีก 2 ราย รวมรายเดิมของยอดเมื่อวานนี้ รวมเป็นว่าจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ป่วย 8 ราย รักษาตัวหาย กลับบ้านไปแล้ว 1 ราย ยังคงเหลือผู้ป่วยที่ต้องรักษาต่อ 7 ราย และมี 1 ราย ที่มีอาการหนัก เพราะมีโรคอื่นแทรกซ้อน ซึ่งเมื่อสอบถามทางทีมแพทย์ – พยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ ก็รับรองว่ายังไหว ยังสามารถดูแลรักษาได้ แต่จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง ในส่วนการแพร่เชื้อที่พี่น้องประชาชนเป็นห่วง ว่า หากมีผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ แล้วพื้นที่นั้นๆ จะต้องมีเชื้อโรคโควิดสะสมอยู่ ประชาชนจะไม่ปลอดภัย อาจจะได้รับเชื้อต่อๆ กันได้ ทีมแพทย์ -พยาบาล ได้ดำเนินการสอบสวนโรค หากสงสัยเราก็จะส่งสารคัดหลั่งไปตรวจทันที และหากพบว่าติดเชื้อ ประการแรก เราจะประกาศทันที และนำทีมแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชน ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางไปที่ไหนบ้าง และติดตามสอบสวนโรคตามเส้นทางนั้นๆ ทันที เพื่อเป็นการสกัดการแพร่ กระจายของเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น ซึ่งในตอนนี้ในจังหวัดศรีสะเกษ ยังไม่พบการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ผู้อื่นในพื้นที่ มีแต่ติดเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งว่าทีมงานสอบสวน รักษา คัดกรองโรคโควิด เรายังทำงานได้ดีมากอยู่ โดยได้เน้นไปที่นายอำเภอ ให้แจ้งกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบผู้เดินทางมาทุกราย พร้อมให้มีการกักตัวให้ครบ 14 วัน ก่อนทุกราย

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ