ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตรวจยึดหน้ากากอนามัยลักลอบนำเข้าจากลาว

3764

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์ นายด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการนำสินค้าประเภทหน้ากากอนามัยจำนวนมากซุกซ่อนมากับรถบรรทุกสินค้า จาก สปป.ลาว นำเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรช่องเม็ก จึงพร้อมด้วยนายสถาพร เจริญกุล รักษาการ ผอ.สคศ. นายสาธร สีแก้วเขียวหน.ฝคต.นายสยาม อินทวงษ์ หน.ฝบศ.2 นายธีรพันธุ์ ภู่บัวเผื่อน นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ นายธีระยุทธ์ บูชิกานนท์ และนายประเสริฐ รัตนวรดิลก เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน  เฝ้าระวังรอการตรวจสอบ ต่อมาได้มีรถยนต์บรรทุกตามที่สายรายงานมา ขับขี่เข้ามาจอดที่จุดตรวจยานพาหนะขาเข้า ด่านพรมแดนช่องเม็ก เจ้าหน้าจึงได้แสดงตัวและแจ้งเหตุแห่งความสงสัยเพื่อขอทำการตรวจค้นรถยนต์คันดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบหน้ากากอนามัยจำนวน 500 กล่องๆละ50 ชิ้น รวม 25,000ชิ้น รวมมูลค่าประมาณ 62,500บาท เป็นการกระทำความผิดฐานลักลอบนำของเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 242
แห่งพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดหน้ากากอนามัยและรถยนต์ยานพาหนะในการกระทำความผิดดังกล่าวไว้เป็นของกลาง เพื่อดำเนินคดีตามตามกฎหมาย ต่อไป

นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์ นายด่านศุลกากรช่องเม็ก กล่าวว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร ได้สั่งการและมอบนโยบายให้เข้มงวดกวดขันในการสืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงดำเนินการสืบสวนจับกุมได้ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว วัชรพล(วิชิต)/อุบลราชธานี