ลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 กิจกรรม Big Cleaning

60

ลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 กิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดภายในสำนักงานและพื้นที่บริเวณโดยรอบพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ บริเวณหน้าที่ทำการอาคารสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaningร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงานและและบริเวณพื้นที่โดยรอบพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 10 รวมถึงพื้นที่สวัสดิการของสำนักงานชลประทานที่ 10ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม 5 ส. บริเวณโดยรอบที่ทำการและห้องทำงาน และนอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10 ได้นำไปสวมใส่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(covic-19)อีกด้วย

ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง