ทัพเรือภาคที่ 2 สอนการทำหน้ากาก face shield

46

ทัพเรือภาคที่ 2 จัดวิทยากรแนะนำและสอนการทำหน้ากากแบบปิดบังใบหน้าและป้องกันละอองน้ำลาย (face shield)ให้กับกำลังพลและครอบครัวซึ่งสามารถทำใช้เองได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 รวมทั้งจัดทำส่งให้กับทางโรงพยาบาลสงขลา จำนวน 500 ชิ้นมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ป้องกันละอองน้ำลายเวลาพูดคุยกับผู้ป่วยอีกชั้นหนึ่งจากหน้ากากอนามัย

วันที่ 29 มีนาคม 2563 ที่บริเวณชั้นล่าง อาคารกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมด้วยนางภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 2 นำกำลังพลและครอบครัวมารับฟังการแนะนำและสอนการทำหน้ากากแบบปิดบังใบหน้าและป้องกันละอองน้ำลาย (face shield) จากวิทยากร แบบง่ายๆเพื่อให้กำลังพลและครอบครัวสามารถทำใช้เองได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 พร้อมกันนั้นกำลังพลก็ร่วมกันจัดทำหน้ากากแบบปิดบังใบหน้าและป้องกันละอองน้ำลาย (face shield) ส่งให้กับทางโรงพยาบาลสงขลา จำนวน 500 ชิ้น เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ป้องกันละอองน้ำลายเวลาพูดคุยกับผู้ป่วยอีกชั้นหนึ่งนอกจากหน้ากากอนามัยที่สวมใส่ตลอดเวลาอยู่แล้ว

สำหรับในการทำหน้ากากแบบแบบปิดบังใบหน้าและป้องกันละอองน้ำลาย (face shield) ของทัพเรือภาคที่ 2 ในวันนี้ นอกจากจะจัดวิทยากรมาแนะนำและสอนทำหน้ากากแล้ว ยังจัดหาวัตถุดิบในการทำหน้ากากมาให้อีกด้วย กำลังพล และครอบครัว เพียงนำอุปกรณ์ เครื่องมือตัดเย็บต่างๆ เช่น กรรไกร คัตเตอร์ ไม้บรรทัด มาร่วมจัดทำหน้ากากเท่านั้น และเพื่อเป็นมาตรการในการระวังป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ได้สั่งการให้กำลังพลทัพเรือภาคที่ 2 และครอบครัว ยึดถือเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระทำ ดังนี้

  1. ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อต้องออกจากบ้านพักหรือที่พักอาศัย และเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ภายนอก
  2. ร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่เขตบ้านพัก ทรภ.2 ให้กำลังกำลังพลเจ้าของร้าน และผู้ค้าขาย สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันตนและผู้อื่น
  3. ให้งดการเล่นกีฬาประเภททีม ที่มีการรวมกลุ่มกัน และมีการสัมผัสปะทะร่างกาย เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล ฯ โดยเสนอแนะให้เลี่ยงไปออกกำลังกายประเภทอื่นที่ไม่ใช่การรวมกลุ่มกันหลายคน
    ทั้งนี้ ให้แต่ละหน่วยควบคุมกำชับกำลังพลให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา