เลย-ประธานหอเลยชี้พลิกวิกฤติเป็นโอกาสธุรกิจรับส่งอาหาร

90

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 28 มี.ค.63 นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากประเทศไทยประสบกับวิกฤติมาตั้งแต่ปี 2562 คือภัยแล้ง เศรษฐกิจที่ยังตกต่ำ และมาเจอวิกฤติเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือว่าเป็น3 วิกฤติใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ การค้า การลงทุน ประชาชนเป็นวงกว้างหรือทั้งระบบ ทางราชการภาครัฐต้องประกาศให้หยุด ให้เลื่อน สถานประกอบการต่างๆ อันเป็นการลดงานลดรายได้ของประชาชนและแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานจำนวนมาก หอการค้าและนักธุรกิจในจังหวัดเลยจึงร่วมมือร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กับวิกฤติดังกล่าว

ประธานหอการค้าจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า เพื่อการสนองนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในร้านที่ต้องนั่งห่างหรือซื้อไปรับประทานที่สำนักงาน หรือที่บ้านเพื่อลดความแออัดอันอาจเป็นการแพร่เชื้อ เราจึงร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาคือ ให้ผลิตอาหารแล้วขายเป็นอาหารตามสั่งและส่งถึงบ้านแทนเป็นช่องท่าธุรกิจใหม่รับส่งของส่งอาหาร สร้างรายเพิ่มงานและป้องกันเชื้อไวรัสอีกด้วย ได้โดยขณะนี้ได้มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดเลย ห้างร้านร่วมแล้ว 159 รายเร่าตั้งเป้าไว้ 200 ราย สำหรับแรงงานในสถานประกอบการนั้นที่ จ.เลย ไม่ได้หยุด เทศกาลสงกรานต์ก็ไม่หยุดเพราะหากหยุดก็อาจเป็นการกระจายเชื้อหรือรับเชื้อได้ จึงใช้วิธีสลับวันทำงานแทน

นายณัฐพลฯ กล่าวถึงด้านอสังหาริมทรัพย์ ว่า ก็ยังสามารถดำเนินการได้ไม่มีปัญหาจะเห็นว่ามีหลายแห่งกำลังก่อสร่างบ้านพัก โรงแรม อาคาร ผู้รับเหมาก่อสร้างก็ยังดำเนินการต่อได้เช่นกัน เพราะเราไม่หยุดสามารถจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ได้ตลอด จะมีผลกระทบก็น่าจะเป็นโรงงานใหญ่ที่มีแรงงานจำนวนมากอาจปิดตัวได้ ส่วนค่าแรงงาน จ.เลย ไม่ได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมาหลายปีแล้ว ตนจึงปรับให้แรงงานที่ทำกับธุรกิจตนจาก 515 บาท/วันเป็น 320 บาทหรือเพิ่มขึ้น 5% ตนว่าธุรกิจที่อยู่ได้ก็น่าจะปรับขึ้นด้วยเพื่อช่วยเหลือแรงงาน จึงสรุปได้ว่า จ.เลย มีธุรกิจ สถานประกอบการมียอดลูกค้าและรายได้ลดลงบางธุรกิจ เช่น น้ำมัน เมื่อผู้คนเดินทางน้อยลงอยู่ที่บ้านก็ย่อมยอดขายตก ธุรกิจร้านอาหารบริการ เมื่อประชาชนผู้บริโภคซื้อวัตถุดิบจากตลาดแล้วไปทำรับประทานที่บ้านแทนก็ย่อมลดลงเป็นธรรมดา แต่ขอให้หลายฝ่ายมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงพัฒนาธุรกิจของตนก็จะสามารรถสู้และกู้วิกฤติต่างๆลงได้ตนเชื่ออย่างนั้น

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย