มุกดาหาร-เทศกิจร่วมกับเจ้าพนักงานสุขาภิบาล เก็บ ที่ตั้งวางให้ลูกค้านั่งรับประทาน

71

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63 เวลาประมาณ 13.30 น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า ที่ร้านโจ้กน้องจู ถนนสองนางสถิตย์ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีการเปิดขายอาหาร และให้ลูกค้านั่งรับประทานภายในร้าน และบริเวณนอกร้าน (ฟุตบาธ) จึงได้มอบหมายให้ นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร พร้อมชุด เจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับ นายบุญลักษณ์ บุญเรือง เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญการ หน.งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สังกัดกองอนามัยฯ ออกตรวจสอบ และทำความเข้าใจ ร้านโจ๊กน้องจู ที่เปิดขายอาหาร และตั้งโต๊ะ เก้าอี้ ให้กับลูกค้านั่งรับประทานอาหาร ที่บริเวณร้าน เจ้าของร้านโจ๊กน้องจู รับทราบ และยินยอมที่จะให้ความร่วมมือพร้อมปฎิบัติตาม

ในครั้งนี้นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันฯได้ให้เจ้าของร้านเก็บ ยกโต๊ะ เก้าอี้ ออกจุดที่ตั้งวางให้ลูกค้านั่งรับประทานด้วย และให้เจ้าของร้านขึ้นป้ายให้ลูกค้ารับทราบด้วยว่าให้นำอาหารไปรับประทานที่อื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19)จังหวัดมุกดาหาร(ฉบับที่2)ต่อไป

จากการสอบถามเจ้าของร้านโจ๊กน้องจู อ้างเหตุผลว่า สงสารลูกค้าที่มากินอาหาร จึงได้หาโต๊ะ เก้าอี้ ให้ลูกค้านั่งรับประทาน แต่ได้ให้นั่งด้านนอกของร้าน นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันฯ ได้กล่าวตักเตือน และได้อธิบายทำความเข้าใจตามประกาศจังหวัดมุกดาหารแล้ว ทางเจ้าของร้านโจ๊กน้องจูรับทราบพร้อมให้ความร่วมมือด้วยดี แต่ถ้าหากยังไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของจังหวัดมุกดาหาร ก็จะลงโทษตามระเบียบ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทีมสอบสวนควบคุมโรคระดับจังหวัด ได้ดำเนินการสอบสวน ค้นหา ติดตาม และเฝ้าระวัง ผู้สัมผัสที่เกี่ยวข้องพบว่าเบื้องต้นมีผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 4 เพศชาย อายุ 32 ปี ( ผู้ติดเชื้อรายนี้ไม่มีประวัติติดเชื้อเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายที่ 1 , 2 และ 3 ) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหาร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 รวมผู้ติดเชื้อจังหวัดมุกดาหารทั้งหมด 4 ราย ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 81 ราย ไม่พบเชื้อ 74 ราย รอผล 3 ราย

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร