แม่ฮ่องสอน-พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 4 ราย เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายแรกที่กลับมาจากประเทศปากีสถาน เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบายปาย 3 ราย โรงพยาบาลปางมะผ้า 1 ราย

109

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดแถลงข่าว โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแจ้งให้ทราบว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ยันยันเป็นรายแรกไปเมื่อวันที่ 26 มี.ค.63 แล้วนั้น ขณะนี้ได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพิ่มอีกจำนวน 3 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 23ปี และ เพศชายอายุ 1 ปี ซึ่งเป็นภรรยากับบุตรของผู้ป่วยรายแรก มีประวัติเดินทางจากกรุงเทพมหานครกลับภูมิลำเนาโดยรถยนต์ส่วนตัวกับผู้ป่วยรายแรกและอีกรายเป็นเพศชายอายุ 24 ปีมีประวัติเดินทางกลับจากประเทศปากีสถานในห้วงเวลาเดียวกับผู้ป่วยรายแรก รวมพบผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 23 ราย รักษาหาย 26 ราย ยังรักษาอยู่โรงพยาบาล 6ราย ไม่มีผู้ป่วยอาการรุนแรง และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 ราย

นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน การพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มก้อนซึ่งมีความเชื่อมโยงกันนี้ เชื่อได้ว่ามีการติดเชื้อในวงจำกัด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ดำเนินการเข้าควบคุมโรคตามมาตรการเข้มข้นของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว สำหรับการสอบสวนโรคเพื่อหาผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายแรกได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 16 คน และจะได้สอบสวนโรคหาผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายใหม่ต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 4 ราย นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปาย 3 ราย และที่โรงพยาบาลปางมะผ้า 1 ราย ซึ่งในรายที่อำเภอปางมะผ้านั้น เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศปากีสถานในห้วงเวลาเดี่ยวกันกับผู้ป่วยรายแรก จึงขอให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยทั้ง 4 ราย หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด ให้แยกกักตัวที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน และให้วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน