สุรินทร์-ด่วน!!สุรินทร์พบผู้ติดเชื้อ COVID-19เพิ่มอีก 1 ราย รวมทั้งสิ้น 6 ราย

31

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุริยนทร์ ออกแถลงการณ์จังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 4 เรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ วันที่ 27 มี.ค.63 ยืนยันพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพิ่มอีก 1 รายรวมผู้ป่วย ยืนยันสะสมทั้งหมด 6 ราย  ซี่งมีรายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ ดังนี้ 

ซึ่งมีรายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ ดังนี้ ผู้ป่วยเพศ หญิง อายุ 26 ปี เริ่มป่วยวันที่ 18 มี.ค.63 ด้วยการอาการ คอแห้ง ปวดศีรษะ ไอจาม และมีน้ำมูก ไข้สูง เข้ารับการรักษาพยาบาล วันที่ 25 มี.ค.63 ปัจจัยเสี่ยงผู้ป่วยเป็นพนักงานร้านนวด สปาและตกแต่งเล็บ ที่ ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต โดยมีผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…รมิตา สิงหเสรี