บึงกาฬ-อบจเร่งทำความสะอาดเมืองลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อคาด7วันครอบคลุมทุกพื้นที่

87

วันนี้ 25 มี.ค. เวลา 09.00 น. นายนิพธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ นายสมภพ สุนันทนาม รองนายก อบจ. ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ โดยนายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ และขนส่งจังหวัด นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบจ.บึงกาฬ เร่งทำความสะอาดเมือง ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในวันนี้ได้ออกนำอุปกรณ์เครื่องพ่นยา น้ำยาฆ่าเชื้อ ออกฉีดพ่นบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าวได้รับการรับรองจากสาธารสุขจังหวัดว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 100 % พร้อมเดินหน้าฉีดพ่นตามสถานที่ท่องเที่ยว วัด สำนักงาน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่ที่มีระชาชนไปใช้บริการ อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ กล่าวว่า

สถานการณ์ปัจจุบันได้มีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด- 19 โชคดีที่จังหวัดบึงกาฬยังไม่พบผู้ติดไวรัสดังกล่าว ดังนั้นทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันเพื่อสกัดกั้นและป้องกันไม่ให้ไวรัสโควิด_19 เข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ที่สำคัญวันนี้ท้องถิ่นทุกแห่งต้องร่วมมือกันปลูกจิตสำนึกให้พี่น้องคนบึงกาฬทุกๆค นร่วมด้วยช่วยกันเพื่อต่อต้านไวรัสตัวนี้ จึงจะประสบความสำเร็จ ส่วน อบจ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของท้องถิ่นขอเรียนว่างบประมาณของ อบจ.บึงกาฬ เป็นเงินภาษีของคนจังหวัดบึงกาฬ ทุกๆคน ดังนั้นในการรับมือและป้องกันไวรัสโควิด อบจ.บึงกาฬจะร่วมมือกับ อบต.เทศบาล ทุกแห่ง โดย อบจ.บึงกาฬได้สั่งซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 200 แกลลอน เพื่อนำมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน พื้นที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ ทุกทุกพื้นที่ โดยท่านและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ อสม. ผรส. ทหารกองหนุน ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันฉีดพ่น คาดว่าคงใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ ครอบคลุมทุกสถานที่ทั่วทั้งจังหวัดบึงกาฬ นอกจากนี้ อบจ.บึงกาฬ ได้สั่งชื้อ ผ้าสารู เพื่อทำผ้าปิดจมูก และสั่งซื้อแอลกอฮอล์จำนวน 10,000 ลิตร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนได้ใช้ครบทุกหลังคาเรือนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด_1 9 ขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ ทุกคนต้องร่วมมือกันปฎิบัติตามประกาศของทางราชการ และรวมพลังสู้เพื่อเอาชนะโรคไวรัสโควิด_19 และในเร็วๆนี้ จะได้รับแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร จากท่านพินิจ จารุสมบัติ นำมาส่งมอบให้กับคนบึงกาฬได้ใช้กันฟรีๆด้วย.

ภาพ/ข่าว มงคล//บึงกาฬ