เลย-พบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรก เป็นกลุ่มสนามมวยชุดเดียวกับแมทธิว

167

ศูนย์เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 จ.เลย รายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกแล้วเป็นกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยจากสนามมวยเดียวกับ แมทธิว

วันที่ 22 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.สาธารณสุขจังหวัดเลย ถนนมลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย,รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ผอ.รพ.เลย ร่วมประชุมสรุปสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 การประชุมวันนี้เป็นกรรีเร่งด่วนเพิ่มมติและมาตรการควบคุมโรคฯมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.63 จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ คือ ให้ปิดด่านตรวจคนเข้า-ออกเมืองทุกแห่งรวมทั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองนากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย หรือสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว ยกเว้นรถขนส่งสินค้าแต่จะต้องมีพนักงานขับและผู้ช่วยรวมไม่เกิน 2 คน และต้องมีการตรวจโดยเข้มข้น ปิดตลาดนัดโค-กระบือทุกแห่ง รวมทั้ง สวนน้ำ ห้างสรรพสินค้าจะเปิดได้เฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ อุปโภคบริโภค ยาและภัณฑ์เท่านั้น พร้อมตั้งอาสาโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ระดับอำเภอและหมู่บ้าน และ จัดลงทะเบียน คัดกรอง การเคลื่อนย้ายประชากร ให้แยกผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพน และปริมณฑล ด้วย

จากนั้นได้ร่วมแถลงข่าวว่า หลังการออกตรวจสอบข้อมูลผู้ติดเชื้อรอผลตรวจยืนยัน ที่ห้องกักกันผู้ป่วย รพ.เลย และประชุมหารือ และประกาศแจ้งรายงานศูนย์เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) แจ้งว่า ยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 คนแรกของ จ.เลย จากการตรวจสอบประวัติโรคเบื้องต้นพบว่า ผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว ติดเชื้อมาจากสนามมวย โดยกลุ่มคนที่ติดเชื้อมาก่อนนี้มีดารา แมทธิว ดีน เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 63 จำนวน 1ราย แต่ไม่แสดงอาการ คือ ไม่มีไข้ ไม่มีไอและจาม เป็นผู้อาชีพนักมวยไปชกในวันที่ 6 มี.ค.63 เวทีมวยลุมพินี กรุงเทพฯ และถ่ายภาพกับโฆษก แมคธิวในวันนี้ด้วย จากนั้นก็เดินทางกลับโดยเครื่องบินมีผู้โดยสาร 130 คน เข้าพักที่บ้านปากภู ต.เมือง อ.เมืองเลย และไปเที่ยวที่สวนสุขภาพกุดป่อง เดินทางไปเยี่ยมญาติที่ จ.ชัยภูมิและเที่ยวที่ผักย่าน ม.ราชภัฎเลย ขณะนี้รักษาตัวที่ รพ.เลย ได้เตรียมภัณฑ์ บุคลากรแพทย์ดูแลรักษาแล้ว ทางจังหวัดแจ้งไปยังผู้ที่ร่วมเที่ยว ร่วมสถานที่ต่างๆให้เข้าแจ้งที่สาธารณสุขจังหวัดเลยได้เพื่อการสอบสวนโรค ตรวจ ต่อไป

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย