ลพบุรี-หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกิจกรรม big cleaning ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด

54

ลพบุรีหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกิจกรรม big cleaning ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด พื้นที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรค covid – 19 พร้อมยืนยันไม่มีกำลังพลในค่ายติดเชื้อ

วันที่22มีนาคม 2563ที่ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี พล โท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง (อ่าน ภู-มิ-พัด) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้จัดกำลังพล พร้อมอุปกรณ์เครื่องพ่นยา สะพายหลัง บรรจุน้ำฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด ทำการฉีดพ่นทำความสะอาด big cleaning รอบพื้นที่ ทั้งทางเดินภายนอก และภายในอาคารสำนักงาน ห้องประชุม รวมถึงบริเวณที่กำลังพลสัมผัสบ่อยๆ และใช้ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เป็นพื้นที่สะอาด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid – 19

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการภายในสำนักงานกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทั้งนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยขึ้นตรง ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ยึดปฏิบัติ เป็นระเบียบปฏิบัติประจำ โดยจัดวงรอบในการดูแลทำความสะอาดในทุกพื้นที่ของแต่ละส่วนงาน ตามมาตรการที่ผู้บัญชาการทหารบก กำหนด เพื่อเป็นการยกระดับในการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid – 19 ในพื้นที่หน่วยทหาร พร้อมยืนยันว่า…ขณะนี้ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ covid – 19 ภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตามที่มีกระแสข่าวลือ จึงขออย่าตื่นตระหนก แต่ขอให้ตะหนัก ดูแลป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก เชื้อไวรัส covid – 19

ผู้สื่อข่าวลพบุรี อนันต์ อ่ำทอง