มุกดาหาร-อบจ มุกดาหารฉีดพ่นทำความสะอาด บขส ป้องกันโควิด 19

73

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ระดมเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับผู้ประกอบการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร ผู้ประกอบการขนส่ง ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนภายในสำนักงาน อบจ.มุกดาหาร เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร ฉีดพ่นแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในตัวอาคาร บริเวณชานชาลา จุดจำหน่ายตั๋ว และที่นั่งพักคอยผู้โดยสาร ได้ฉีดพ่นภายในรถโดยสาร พร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้ขับรถทำความสะอาดตัวรถ โดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดในตำแหน่งสำคัญ เช่น ราวจับที่จับ บริเวณประตูรถ ที่นั่ง ราวจับบันได เป็นต้น พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งพนักงานขับรถผู้ประกอบการให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในรถและภายในสถานีขนส่งอย่างต่อเนื่องอีกด้วย…

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร