เลย-สั่งปิดตลาดนัดทั่วไปและตลาดล็อตเตอรี่วังสะพุงตั้งแต่วันนี้

373

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 20 มี.ค.63 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ประชุมสรุปและแถลงข่าว เรื่องโรคเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โรคโควิด-19 และร่วมกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวังโรค

หลังการประชุมได้แถลงข่าวว่าันนี้(20 มีนาคม 2563) เวลา 15.30 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ในวันนี้คณะกรรมการได้มีมติในที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 คือ 1.มีมติให้ปิดตลาดนัดลอตเตอรี่เป็นเวลา 60 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ส่วนการรับลอตเตอรี่ให้ทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบการรับเป็นรอบๆ รอบละไม่เกิน 50 คน และเหลื่อมเวลา เพื่อไม่ให้แออัด และให้ไปรษณีย์เตรียมประสานกับทางกองสลาก ถึงแนวทางในอนาคต ว่าสามารถส่งล็อตเตอรี่ทางไปรษณีย์ถึงมือผู้รับที่บ้านได้หรือไม่ 2. มีมติให้ปิดตลาดนัดและถนนคนเดินทั้งหมด เป็นเวลา 30 วันตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 ถึง 29 เมษายน 2563 เพื่อให้มีระยะห่างทางสังคม ทั้งนี้กรณีถนนคนเดินเชียงคานอนุโลมให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในถนนคนเดินเปิดร้านค้าได้ แต่ห้ามตั้งร้านขึ้นมาบนถนน

พร้อมกับ 3. มีมติให้ลดเวลาการเปิดแดนชายแดนถาวรที่อำเภอท่าลี่ จากเดิมเปิดตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 08.00 น. – 16.30 น. โดยผู้ที่เดินทางเข้าออกต้องตรวจคัดกรองวัดไข้อย่างเข้มงวดทุกคน 4.มีมติให้ปิดสนามซ้อมไก่ชนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อป้องการรวมกลุ่มของกลุ่มคน มีผล 21 มีนาคม เป็นต้นไป และ 5. มีมติให้ร้านอาหารทุกร้านในจังหวัดเลยปรับเปลี่ยนที่นั่งภายในร้าน โดยให้นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ค่าเฉลี่ยตารางเมตรละ 1 คน มีผล 21 มีนาคม เป็นต้นไป สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคนี้ จ.เลย มี 1 รายที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจโดยละเอียดซึ่งคาดว่าจะทราบผลว่าติดเชื้อหรือไม่ภายในวันนี้ ซึ้งผู้มีอำนาจในการแถลงข่าวได้คือผู้ตรวจราชการและปลัดกระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย