สงขลา-ปลูกโกโก้ พืชแซม สร้างรายได้พิเศษให้ครอบครัว

78

วันนี้ 20 มีนาคม 2563 ที่ สวนนายบ้าน ไข่รัน บ้านลำลอง หมู่ 12 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา นายนิรันดร์ นิคนรัตน์ หรือ นายบ้านไข่รัน อายุ 67 ปี ได้เปิดถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field day ) พร้อมให้ความรู้การปลูกพืชเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยได้นำสถานีเรียนรู้ชั่วคราว จำนวน 6 สถานี เช่น สถานีเรียนรู้ที่ 1 การผลิตมังคุดคุณภาพ ,สถานีเรียนรู้ที่ 2 การทำปุ๋ยหมัก/การทำน้ำหมักชีวภาพ ,สถานีเรียนรู้ที่ 3 การผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ,สถานีเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชแซม โกโก้ , กาแฟ ),สถานีเรียนรู้ที่ 5 การทำน้ำหมักยาเส้นกำจัดศัตรูพืช และสถานีเรียนรู้ที่ 6 การรับมือภัยแล้ง/การดูแลสวนผลไม้ในช่วงฤดูร้อน เป็นต้น

โดยเฉพาะสถานีเรียนรู้ที่ 4 มีการโครงการส่งเสริมปลูกโกโก้ เสริมรายให้ครอบครัว ซึ่งโกโก้ สามารถปลูกโกโก้ร่วมกับป่าไม้ หรือภายใต้ร่มเงาไม้ผลเศรษฐกิจ เป็นพืชที่ปลูกแซมเสริมรายได้ ไม่ว่าจะปลูกแซมในสวนยางพารา หรือต้นผลไม้ฯ หลังปลูกโกโก้ เริ่มเก็บเกี่ยวผลโกโก้สุกในระยะ 1 ปี 5 เดือน และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดปี ยาวนานติดต่อกันอย่างน้อย 60 ปี และปัจจุบันตลาดในประเทศมีความต้องการเมล็ดโกโก้แห้งสูง (กว่า 50,000 ตัน / ปี )ซึ่งประเทศไทยยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ

ส่วนวิธีการปลูกโกโก้ ปลูกระยะ 4 x 4 หรือ 5 x 5 หรือตามสภาพพื้นที่ ,ขุดหลุมขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ธาตุอาหารรองเสริม ,คลุมโคนต้นด้วยเศษฟางแห้ง หรือเศษพืชแห้ง เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่หน้าดิน ,รดน้ำประมาณ 2 ครั้งต่ออาทิตย์ และตัดแต่งกิ่ง เพื่อการออกผลที่สมบูรณ์

นายนิรันดร์ ฯ กล่าวว่า ผมรณรงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร วันนี้เป็นครั้งที่ 2 ครั้งแรกวันที่ 15 ผู้เข้าร่วมประมาณ 200 กว่าคน วันนี้ประมาณ 200 คน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาชีพ เพราะว่าตอนนี้ เศรษฐกิจมันย่ำแย่ ผมก็มาแนะนำเรื่องการปลูกพืชแซมให้มีรายได้เสริม นอกจากยาง เพราะพื้นที่ยางมันวางเปล่า ผมก็แนะนำให้ปลูกโกโก้แซมเข้าไป พอปลูกโกโก้แซมเข้าไปประมาณปีกว่าๆก็ได้รับผล พอได้รับผลโกโก้มันทวีคูณไปเรื่อย มันจะได้เป็นเงินเดือนแต่ละครอบครัว เป็นเงินเดือนแต่ละครอบครัวรายได้เพิ่มนี้ ผมว่ามันช่วยพยุงให้ชาวบ้านเขา มีนั้นที่ดีขึ้น ไร่หนึ่งปลูกได้กี่ต้น ถ้าเป็นพืชแซมในสวนยางก็พื้นที่ยางไร่หนึ่งก็ ปลูกโกโก้ ได้ 50 ต้นประมาณ แล้วถ้าในสวนปาลม์ ก็ประมาณ 80 ต้น รายได้ปลูกโกโก้ ไร่หนึ่ง 100 ต้นนี้เฉลี่ยขั้นต่ำก็อยู่ประมาณเดือนละ 4,000 – 6,000 บาท แต่ถ้าอายุขึ้นไปถึง 4 ปี ก็ตกเป็นหมื่นเหมือนกัน เพราะผลผลิตของโกโก้นี่มันเป็นตลอดปีเก็บได้ทุกวัน เก็บได้ 15 วันครั้ง มันเป็นรายได้ประจำไปเลยไม่มีการผลัดใบเหมือนยาง ไม่มีการพักต้นเหมือนปาล์ม โกโก้เขาไม่เกี่ยว ในเรื่องจุดซื้อขาย การรับซื้อนี่คือปัญหาของชาวบ้าน เพราะโดนหลอกมาตลอดมาขายต้นบ้างอะไรบ้าง มาขายต้นไปแล้ว ไม่มีการดูแล ไม่มีการรับผิดชอบ แต่สำหรับของโกโก้ไทยนี่ ดูแล รับผิดชอบตลอด ผลผลิต เพื่อความสะบายใจของผู้ปลูก ผมรับซื้อเอง ผมจะเป็นจุดรับซื้อ จากนั้นผมก็ส่งบริษัท สำหรับโกโก้ กิโลกรัมอยู่ที่ คือราคามันขั้นต่ำในพันธสัญญากับการเกษตรอินทรีย์ ขั้นต่ำ 5 บาท แต่ ณ ปัจจุบันซื้ออยู่ 10 บาท ถ้าเป็นโกโก้ที่ว่าไม่ใช้สารแมลงอะไร ปลอดสารเคมี อยู่ที่กิโลกรัมละ 15 บาท สามารถติดต่อนายนิรันดร์ฯได้ที่หมายเลขมือถือ 086-3190105