เลย-เลื่อนการเกณฑ์ทหารพร้อมจัดสถานที่ใหม่สะอาด สะดวก อากาศถ่ายเท

899

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มี.ค.63 ณ สำนักงานสัสดีจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย พ.อ.สมพจน์ แสงขจาย สัสดีจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า( COVID-19 ) กำหนดการและมาตรการคัดเลือกทหารในปี 2563 ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง กระทรวงกลาโหม ได้ประชุมพิจารณาหามาตรการที่ลดผลกระทบการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ซึ่งกองทัพบกได้รับทราบนโยบายและเตรียมดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชายไทยที่ครบเกณฑ์ได้รับทราบว่า จ.เลย จะมีการเลื่อนการตรวจเลือกทหาร จากเดิม 1-9 เม.ย.2563 เป็น 16-23 เม.ย.2563

พ.อ.สมพจน์ แสงขจาย กล่าวอีกว่า พร้อมนี้ยังได้จัดเตรียมสถานที่ในหน่วยทหารทั้งหมดเพื่อใช้เป็นหน่วยตรวจเลือกเป็นพื้นเดิม แต่ปรับปรุงให้มีอากาศถ่ายเทได้ กันญาติให้อยู่ห่างออกไปเกือบ 100 เมตร ลดความแออัดลง พร้อมการตรวจวัดไข้ ใส่แมส.ทุกคนที่เข้าตรวจวัด จัดเจลและแอลกอล์ฮอล์ไว้ครบทุกจุด เพื่อให้สะดวกคือใช้ โรงเรียน วัด ห้องประชุม ฯลฯ เป็นสถานที่คัดเลือกเหมืองเดิม ส่วนคนที่ขอผ่อนผันในปีนี้ไม่ต้องมาแสดงตนหรือรายงานตัว ณ หน่วยตรวจเลือกระหว่างช่วงที่ที่มีคัดเลือก ทางราชการจะได้แจ้งอีกทีว่าให้มาเมื่อไร วัน สำหรับผู้ที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดตามที่มีใบรับรองจากโรงพยาบาลกองทัพบก ให้เร่งดำเนินการกรรมวิธีให้เร็วที่สุด ส่วนผู้ที่สมัครเข้ารับโดยไม่ต้องจับสลาก นั้น ขอให้มาแจ้งที่สัสดีอำเภอฯ ระหว่างวันที่ 1-9 เม.ย.63 วันที่ 10 เม.ย.63 จะให้ไปรับการตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกที่ มทบ. 28 จ.เลย สำหรับยอดรับในปีนี้ยังอยู่ระหว่างการเฉลี่ยแต่ละอำเภอ ซึ่ง จ.เลย มียอดแบ่งเฉลี่ยทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 นี้ จำนวน 3,445 คน รับ 1,069 คน หรือคิดเป็น 31%

พ.อ.สมพจน์ แสงขจาย กล่าวอีกว่า ก็ขอให้มาสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการกันเยอะ เพราะภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ผู้ที่จบระดับ ม. 6 และ ปวช. ประจำการ 1 ปี ส่วนระดับ ปวส.และปริญญาตรี ประจำการ 6 เดือน มีสิทธิเลือกเหล่าได้ด้วย ทหารจะได้รับสวัสดิการมากมายนอกจากเงินเดือน 10,000 บาท/เดือนแล้ว ยังมีการรักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง สิทธิสอบและเรียนนายสิบมีคะแนนช่วย 5 % และนายร้อย จปร.ต่ออีกได้ด้วย หากใครไม่จบ ม. 6 ก็ส่งเสริมให้เรียน กศน.จนจบ และมีฝึกสอนด้านอาชีพก่อนปลดประจำการอีก

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย