ลพบุรี-ปิดประกาศปิดสนามกีฬาพระราเมศวรหรือสนามกีฬากลางจังหวัดลพบุรีเป็นเวลา14วัน

171

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีปิดประกาศปิดสนามกีฬาพระราเมศวรหรือสนามกีฬากลางจังหวัดลพบุรีเป็นเวลา14วันเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
วันที่ 18 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำโดยนางอรพิณ จิระพันธุ์วานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลโดยการประกาศ ปิดสนามกีฬากลางจังหวัด รวม 14 วัน ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี ในการเฝ้าระวัง และ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ซึ่งสนามกีฬาพระราเมศวรหรือสนามกีฬากลางจังหวัดลพบุรี ในแต่ละวันจะมีประชาชนต่างพากันมาวิ่งออกกำลังกายและมาใช้บริการเครื่องเล่นภายในโรงยิมและภายในสนามกีฬากันจำนวนมาก

โดยทางด้าน นายพจน์ แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและเป็นผู้ดูแลสนามกีฬาพระราเมศวรกล่าวว่า เนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีมติให้ปิดสนามกีฬาซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประชาชนจำนวนมากมาใช้บริการ ตนจึงได้ทำเรื่องเสนอเข้าไปในที่ประชุมต่อคณะผู้บริหาร ขององค์การ บริหารจังหวัดลพบุรี โดยทุกคนก็ได้เห็นชอบด้วย จึงได้มีการทำป้ายไวนิลมาติดประกาศไว้ทค่บริเวณประตูด้านหน้าทางเข้าสนามกีฬาเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้กับประชาชนที่จะมาใช้บริการทราบ ว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ขอปิดสนามกีฬาพระราเมศวรหรือสนามกีฬากลางจังหวัดลพบุรีเป็นเวลา 14 วันตั้งแต่วันที่ 28 ถึง 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019สำหรับพนักงานลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในสนามกีฬาก็จะมีการทำงานตามปกติ ซึ่งระหว่างนี้ ก็จะถือโอกาส ได้ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด และปรับปรุงบำรุงรักษาตรวจเช็คเครื่องออกกายทั้งหมดภายในแต่ละโซนในสนามกีฬา อีกด้วย

ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง