พิษโควิด-19 วัดพระธาตุดอยกองมูแหล่งวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวหายไปกว่า 90 %

41

18 มี.ค.63 พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน/เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้วัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมและแหล่งวัฒนธรรมท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งแต่ละปีจะพุทศาสนิกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมานมัสการและชมทัศนียภาพบนวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นจำนวนมาก หลังจากที่มีไวรัสโควิด-19 นักท่องเที่ยวหายไปกว่า 90 % บนวัดมีแต่ความเงียบเหงา ตนในฐานะเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ออกประกาศคณะสงฆ์สจังหวัดแม่ฮ่องสอน วางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและมหาเถรสมาคม รวม 6 มาตรการด้วยกัน โดยให้พระภิกษุสามเณรหลีเลี่ยงและงดการเดินทางไปต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและงานประเพณีหากวัดจัดขึ้น ไม่สามารถงดได้หรือเลื่อนงานออกไปได้ก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของสาธารณสุข ให้งดหรือเลื่อนกิจกรรมการปฏิบัติธรรมหรืองานประเพณีไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยให้ทำความเข้าใจกับเจ้าของงาน เจ้าภาพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และให้พระภิกษุ สามเณร ยอมรับและปฏิบัติตามประกาศ คำสั่ง แนวทางของทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ได้สั่งการวางมาตรการเข้ม ให้กำลัง อส.จังหวัด , อส.อำเภอ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่เข้าทำการคัดกรอง ข้าราชการ ส่วนราชการ ทุกกระทรวงทบวงกรม และประชาชนที่เดินทางมาปฏิบัติงานภายในศาลากลางทุกคน และให้ทุกคนเดินเข้าทางประตูด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เท่านั้น หากหลีเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามถือว่าคัดคำสั่งก็จะมีมาตรการดำเนินการทางวินัย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสในสถานที่ราชการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้เรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ตำรวจ สาธารณสุข โรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สำหรับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แม้แต่คนเดียว เพราะเราได้วางมาตรการเข้มในการคัดกรองทุกพื้นที่ทุกอำเภอแม้แต่ช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยผึ้ง อ.เมือง และ ช่องทางห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม ก็มีเจ้าหน้าที่คอยคัดกรองบุคคลที่จะผ่านเข้ามา ขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่ตื่นตระหนก

ผู้สื่อข่าวได้รายงานเข้ามาว่า สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่นหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว นายอำพันธ์ กลิ่นขจรไกลยิ่ง ผู้ใหญ่บ้านห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งประชาส้มพันธ์ ท่าเรือบ้านห้วยเดื่อ และหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง ประกาศงดการต้อนรับ และบริการนักท่องเที่ยว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นครับ ส่วนเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนงดการเยี่ยมญาติตั้งแต่ 18 -31 มีนาคม 2563 ยกเว้นการเยี่ยมญาติทาง lineเท่านั้น ส่วนแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าจะงดหรือเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวได้ตามปกติ

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน