หนองคาย-เปิดคลินิกกัญชาร้านยาลดแออัดลดความเสี่ยงโควิด

41

โรงพยาบาลหนองคาย เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์และโครงการร้านยาลดแออัด เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้สารสกัดจากกัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ลดความแออัดและการรอคอยในการรับยา และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

16 มีนาคม 2563) ณ บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานในพิธีเปิดเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์และเปิดโครงการร้านยาลดแออัด ที่โรงพยาบาลหนองคาย จัดให้มีขึ้น

นพ.สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย กล่าวว่า การเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้สารสกัดจากกัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับประโยชน์สูงสุด และสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ซึ่งโรงพยาบาลหนองคาย ได้ดำเนินการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ขึ้น โดยเปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้ให้บริการประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และแพทย์แผนไทย ที่ผ่านการอบรมจากกรมการแพทย์ มีทั้งยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การเภสัชกรรม และกรมการแพทย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย กล่าวต่อไปอีกว่าในส่วนของโครงการร้านยาลดแออัดนั้น เป็นโรงพยาบาลทั่วไปแห่งแรกของเขต 8 เพื่อเป็นการลดความแอดัดและการรอคอย โดยเฉพาะในโรงยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ที่ผู้ป่วยอาจจะต้องเสียเวลาทั้งวัน ต่อการมารับบริการในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง และยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน การอยู่ในที่แออัดร่วมกับคนป่วยจำนวนมากเป็นเวลานาน ยิ่งทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มทางเลือก เบื้องต้นให้ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่เบาหวาน ความดัน หอบหืด และจิตเวช ที่ไม่อยากรอรับยาอย่างแออัด เป็นเวลานาน โดยให้สามารถไปรับยาได้ที่ร้านยาชุมชนอบอุ่น ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ โดยไม่ต้องรอคิวหลังพบแพทย์ เพียงยื่นใบสั่งยาที่ห้องยาแล้วก็กลับบ้านได้ทันที โดยยาที่ได้จะเป็นยาเดิมชนิดเดียวกันกับที่ได้ในโรงพยาบาลหนองคาย มีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ ร้านทวีเภสัช ร้านสรรพรรณยา ร้าน Health Up (ที่ห้างอัศวรรณ 1) และร้านซุปเปอร์เซฟ (ที่ห้างอัศวรรณ 1) โดยบริการผู้ป่วยในทุกสิทธิ.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย