อุบลราชธานี-เปิดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

43

อบต.กองโพน จัดกิจกรรมโครงการเปิดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม อบต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี นายอลงกรณ์ วรรณคำ นายอำเภอนาตาล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยมีนายสฤษดิ์ เพ็งจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน กล่าวรายงาน และมีนายเกียรติศักดิ์
หมื่นแพน ปลัดอาวุโสอำเภอนาตาล จ่าเอกธงเอก เจริญสุข ปลัดอบต.กองโพน พ.อ.อ.สงัด นรศรัญยู ท้องถิ่นอำเภอนาตาล นายปรีชา วิชัย สาธารณสุขอำเภอนาตาล น.ส.กนกวรรณ ศิลปสาย นักวิชาการเกษตรอำเภอนาตาล ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่อบต.กองโพน ผู้นำชุมชน อสม.นักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวน 100 คน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะ สามารถช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงที และเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพ/ข่าว วัชรพล(วิชิต)/อุบลราชธานี