พิจิตร-รองพ่อเมืองชาละวันชวนเที่ยวงานมหกรรมมะม่วง ชวนชม มะยงชิด กินปลา ชมบึง และของดีเมืองพิจิตร

135

นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.พิจิตร นายสุธี สินสุนทร สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร นายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร ร่วมกันแถลงข่าวจัดงาน งานมหกรรมมะม่วง ชวนชม มะยงชิด กินปลา ชมบึง และของดีเมืองพิจิตร ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2563 โดยมีหน่วยงาน 4 ภาคส่วนร่วมกันจัดประกอบด้วย เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย

นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมมะม่วง ชวนชม มะยงชิด กินปลา ชมบึง และของดีเมืองพิจิตรได้กำหนดจัด จำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ บึงสีไฟ และถนนบึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดพิจิตร เพื่อส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดพิจิตร เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพแบบครบวงจร และสร้างแรงจูงใจ แก่ชาวสวนผู้ปลูกไม้ผล และสินค้าเกษตรอื่น ๆ

โดยกิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดแสดง/จำหน่ายสินค้าเกษตร มะม่วง ส้มโอ มะยงชิด สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้า การจัดนิทรรศการ สินค้าเกษตร Product Champion กิจกรรมการประกวดชวนชม กิจกรรมประกวด ผลผลิตการเกษตร 13 ชนิด กิจกรรมแข่งขัน จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ การจัดกระเช้าผลผลิตการเกษตร ตำมะม่วงลีลา ยำส้มโอ การทำข้าวเหนียวมูน /มะม่วง การรับประทานมะม่วง/ส้มโอ กิจกรรมการสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติจำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ การทำลูกประคบสมุนไพร การขยายพันธุ์ไม้ การทำสบู่ กับดักแมลงวันผลไม้และกับดักหนอนกระทู้ข้าวโพด กิจกรรมสาธิตการทำอาหารจากปลา การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคค่ำมีดนตรีสดและอาหารจากปลาราคาถูกจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 19-22 มีนาคม 2563.

ภาพ/ข่าว ธีระพล คุ้มสุข / พิจิตร