ศรีสะเกษ-แกงหวายใส่จีนูน ของดีบ้านฉัน

93

จังหวัดศรีสะเกษ เปิดลานอาหาร 4 ชนเผ่า ของดีบ้านฉัน ในงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ที่มีต้นลำดวนที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นกลุ่มใหญ่ กว่า 4 หมื่นต้น

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ สวนสมเด็จแห่งแรกของไทย ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ขณะนี้ได้มีการจัดงาน เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ขณะเดียวกันที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมศรีสะเกษ ได้ร่วมจัดลานวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน นำชุมชนมาแสดงออกทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อัฒลักษณ์ การเป็นอยู่ของชมเผ่า ของจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 4 ชนเผ่า ไม่ว่าจะเป็น ชนเผ่าส่วย เขมร ลาว และเยอ  นับตั้งแต่การแต่งตัว เสื้อผ้าแส่ว ที่ย้อมด้วยสีธรมชาติ เช่น สีลาวา สีกุเลา สีเปลือกไม้มะดัน ที่นำมาย่างไก่ไม้มะดัน ห้วยทับทัน สีดินภูเขาไฟ ทุเรียนภูเขาไฟ นอกจากนั้นก็มีการสาธิต การทำอาหารพื้นถิ่น อย่างเช่น แกงหวายใส่แมงจีนูน แกงหอยจูบ  ไก่ย่างไม้มะดัน ขนมตดหมา อื่นๆ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำส่วนราชการมาเดินเที่ยวชื่นชม ชิม อาหารของชนสี่เผ่าด้วย

นายเกษม สืบเสน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดงานมหกรรมรากวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการนำเอามรดกและภูมิปัญญา “ของดีบ้านฉัน” และส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเมืองท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมรากวัฒนธรรมวิถีไทย จาก 22 อำเภอ ประกอบด้วย การจัดแสดงและสาธิต ประเภทผ้าทอ อาหาร ประเพณี ศิลปะการแสดง และประเภทจักรสาน ซึ่งงานมหกรรมรากวัฒนธรรม จะเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และบริการทางวัฒนธรรมที่มีมูลค่า สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้สู่ชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ