ศรีสะเกษ-สุดขลัง บวงสรวงการแสดงศรีพฤทเธศวร

548

จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีบวงสรวง อุปกรณ์ หอก ดาบ เสาหลักเมือง เทวรูป ฉาก ที่จะใช้ในการแสดง ละครแสง สี เสียง 3 มิติ ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ “ศรีพฤทเธศวร ตอน สืบราชมรรคา ศรีชยราชา” เนื่องในเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ 13 – 15 มีนาคม 2563 นี้

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, พลตำรวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ นักแสดงละคร แสง สี เสียง 3 มิติ ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ “ศรีพฤทเธศวร ตอน สืบราชมรรคา ศรีชยราชา” เนื่องในเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง อุปกรณ์ หอก ดาบ เสาหลักเมือง เทวรูป ฉาก ที่จะใช้ในการแสดง ในการจัดงาน เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ 13 – 15 มีนาคม 2563 นี้ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ที่มีต้นลำดวนที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ มากกว่า 4 หมื่นต้น และมนเดือนมีนาคมของทุกปี ดอกลำดวนจะบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปตามธรรมชาติทั่ว จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้กำหนดจัดงานประจำปีของจังหวัดในช่วงนี้ เพราะดอกลำดวนเป็นสัญญาลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ด้วย

โดยการจัดงานจะเริ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม นี้เป็นต้นไป ด้วยการจัดแสดงสินค้า โอทอปของจังหวัดศรีสะเกษ จัดแสดงหมู่บ้านชุมชน 4 เผ่าไทศรีสะเกษ อันได้แก่ เผ่าส่วย เขมร ลาว และเผ่าเยอ การแสดงสืบประเพณี ของดีบ้านฉัน ซึ่งมีทั้งอาหาร ที่หลากหลายตามชนเผ่า ไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างไม้มะดัน ห้วยทับทัน แจ่วบองปลาร้าสุกจากชุมชน ขนมตดหมา แกงหวายใส่แมงจีนูน แกงหอยจูบ ใส่ผักอีลอก และมีเสื้อผ้าแส่ว ตามเทศกาล ย้อมสีที่หลากหลาย ทั้งสีลาวา สีเปลือกไม้มะดัน สีดินภูเขาไฟ หมู่บ้านสมุนไพรไทยศรีสะเกษ ทั้งสาธิต และจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวทุกคน โดยความร่วมมือของ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ที่ทุกฝ่ายมุ่งหวังประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นที่รู้จัก เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยอีกเมื่องหนึ่งของประเทศไทย ด้วย

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ