ชาวแม่ฮ่องสอน เฮ! ปอยส่างลองงานบวชลูกแก้วจัดได้ตามปกติ

39

ชาวแม่ฮ่องสอน เฮ! ปอยส่างลองงานบวชลูกแก้วจัดได้ตามปกติ เทศบาลเมืองจัดขึ้นที่วัดดอนเจดีย์ ระหว่าง 3-5 เม.ย. ส่วนสงกรานต์เทศบาลเมืองงดจัด แต่เล่นน้ำริมถนนและหน้าบ้านตนเองได้ตามสบาย

วันที่ 11 มี.ค.63 จากสถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งแพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ ทำให้หลายจังหวัดงดการจัดงานและกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เช่นเดียวกัน ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน , พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน/เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอย , สาธาณณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศรีสังวาลย์และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมประชุมหารือ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ผลการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประธานชุมชนในเขตเทศบาล มีความเห็นให้เทศบาลจัดงานประเพณีปอยส่างลอง หรือประเพณีงานบวชลูกแก้ว ได้ตามปกติ เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวแม่ฮ่องสอนสืบทอดกันมายาวนาน และเป็นประเพณีทำบุญที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาบวชเณรและมีประชาชนแต่ละหมู่บ้านมาร่วมงานบุญในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก แต่ปีนี้แม้จะมีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะไม่มีผู้ป่วยแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยในวันจัดงานประเพณีปอยส่างลองหรือประเพณีบวชลูกแก้ว ซึ่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย.63 ที่วัดดอนเจดีย์ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จะมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศรีสังวาล ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมือง และกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองร่วมมือกัน ตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้ม ทุกจุดที่มีประชาชนจำนวนมากมาร่วมงาน เช่นจุดที่จะมีประชาชนมาร่วมขบวนแห่ส่างลอง , จุดสู่ขวัญส่างลอง และจุดอื่น ๆ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้

นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเพณีงานสงกรานต์ที่จะถึงนี้ซึ่งทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่บริเวณริมหนองจองคำ กลางเมืองแม่ฮ่องสอน มติที่ประชุมให้งดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ แต่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเล่นสาดน้ำบริเวณริมถนนและหน้าบ้านตนเองได้ตามปกติ

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน