บึงกาฬ-พ่อเมืองยันเชื้อโควิคไม่มีในพื้นที่พร้อมสั่งติดตามอาการบุคคลที่กลับจาก ต่างชาติ

23

วันที่ 11 มี.ค. เวลา 09.30 น. นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนาคาบุรินทร์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พ่อเมืองบึงกาฬ กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2563 ที่พำนักพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และประเทศกลุ่มเสี่ยงอื่นๆอีกจำนวน 117 คน ทางจังหวัดได้ดูแลผู้ที่กลับจากสาธารณรัฐเกาหลี และให้สำรวจจำนวนคนไทยผู้ที่อยู่ในข่ายพำนักในพื้นที่ เพื่อทางแพทย์ และสาธารณสุขจะได้เข้าไปตรวจเยี่ยมให้ครบ 14 วัน ตามมาตรฐานป้องกันโรค ซึ่งอยู่ในการเฝ้าระวังและพักอาศัยอยู่ที่บ้านจำนวน 93 คน และพ้นการเฝ้าระวังแล้ว จำนวน 22 คน

ส่วนการกักกันแรงงานไทยที่กลับจากประเทศเกาหลีใต้ หากไม่แสดงอาการก็สามารถกลับไปกักกันตัวที่บ้านตามภูมิลำเนาได้ พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และ อสม.ของกระทรวงมหาดไทย ติดตามอาการ และวัดไข้อย่างสม่ำเสมอ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกวัน. จังหวัดบึงกาฬ ขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่าผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐเกาหลี ที่เป็นแรงงานและนักท่องเที่ยว ตลอดจนประเทศอื่นๆ โดยจะอยู่ในความดูแลของสาธารณสุขจังหวัด อำเภอ และ อสม.อย่างใกล้ชิด และขอย้ำว่าผู้ที่เข้ามาไม่ใช่เขาเป็นโรคทุกคน แต่มีความเป็นไปได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน จึงมีมาตรการควบคุมดูแลในระบบสาธารณสุข และขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านมาจังหวัดได้เฝ้าระวังผู้ป่วยแล้วกว่า 10 ราย สามารถกลับบ้านได้ 9 ราย เหลือเพียงอีก 1 รายที่ยังเฝ้าระวังอยู่ที่โรงพยาบาลบึงกาฬ ได้อยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ และสาธารณสุข และพบว่า “ยังไม่มีอาการ” จึงขอให้ตระหนัก ไม่ตกใจ ปัจจุบันจังหวัดบึงกาฬ “ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสCOVID- 19” ขอย้ำให้มีความตระหนักรู้ในเรื่องของโรค แต่อย่าไปตระหนกตกใจ”

ภาพ/ข่าว อารยา//บึงกาฬ