เลย-ผู้ว่าฯ เลย ยืนยัน ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 แม้แต่รายเดียว

84

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 9 มี.ค. 63 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รอง ผวจ.เลย พร้อมด้วยนายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย, นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย นางไคริกา ศิรประภาประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เข้าหารือ และรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด 19 นาย รวมทั้งการหารือถึงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย โดยเฉพาะไม่ให้หลงเชื่อข่าวปลอม หรือ Fake News

สำหรับจังหวัดเลย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ยืนยันว่า จังหวัดเลยไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 แม้แต่รายเดียว อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขในทุกพื้นที่มีการติดตามประชาชน ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงก่อนหน้านี้ รวมทั้งผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีอย่างใกล้ชิด ส่วนการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนหลงเชื่อข่าวปลอม มีการมอบหมายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย แถลงข่าวเป็นประจำทุกวัน เวลา 16.00 น. เพื่อแจ้งข่าวสารให้แก่สื่อมวลชนตลอดพี่น้องประชาชน ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยภาพรวมสรุปแล้วจากการเฝ้าระวัง การตรวจคัดกรอง ขอให้ประชาชนไว้วางใจในระบบการป้องกันการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำได้ดี มีมาตรฐานประชาขนให้ความร่วมมือดี ผู้ที่กักตัวเองที่บ้านด้วย ส่วนภาพรวมผู้ที่จะเดินทางจากเกาหลีใต้ 82 ราย นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากประเทศเกลาหลีใต้ว่าจะส่งตัวมาเมื่อไร หากเดินทางมาก็จะสามารรถรองรับนำตัวไปตรวจดูอาการทุกราย เพราะได้จัดสถานที่ไว้รองรับแล้วทั้ง 3 แห่งที่มีความเหมาะสม

นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า ผู้ป่วยยืนยันไม่มี ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องตรวจสะสม 11 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ชาว อ.นาด้วง โดยสัมผัสกับญาติที่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น ในจำนวนนี้ไม่พบเชื้อ 9 รายและรอผลการตรวจห้องแยกเดี่ยวในวันพรุ่งนี้อีก 2 ราย ส่วนการคัดกรอง ทั้งจากท่าอากาศยานเลย และด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ วันนี้รวม 31,881 ราย ยังไม่พบ และผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีนั้นยังไม่ถึง จ.เลย

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย