ศรีสะเกษ-ประกวดนาวสาวศรีสะเกษ หวังประชาสัมพันธ์จังหวัด

221

ลูกหลานชาวจังหวัดศรีสะเกษ จัดประกวด นางสาวศรีสะเกษ มุ่งหวังประชาสัมพันธ์ของดีศรีสะเกษ อาทิ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เสื้อผ้าแส่วศรีสะเกษ นำสาวงามเดินแบบผ้าไหมศรีสะเกษ พร้อมโชว์แหล่งท่องเที่ยว

ค่ำของวันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ ห้องวโรบล โรงแรมพรมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ลูกหลานชาวจังหวัดศรีสะเกษ คนรุ่นใหม่ ไฟแรง ได้รวมตัวกันจัดการประกวด นางสาวศรีสะเกษ ปี2563 โดยมีการคัดเลือกสาวงามจาก ทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษมาเป็นตัวแทนผู้เข้ารับการประกวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ ของดีศรีสะเกษ ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่แหล่งท่องเที่ยว จาก 22 อำเภอ ประเพณี – วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอ ที่มากมายหลากหลายไปด้วยชน 4 เผ่าไทศรีสะเกษ อันได้แก่ ชนเผ่า ส่วย – เขมร – ลาว และเผ่าเยอ ที่ล้วนแตกต่างกันจากความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ การละเล่นฮีต12 หรือ ประเพณีทั้ง 12 เดือนของไทยศรีสะเกษ จะถูกนำมานำเสนอในการประกวดนางสาวศรีสะเกษ ในครั้งนี้ นอกจากนั้น ยังได้ชู และโชว์อัตลักษณ์ของคนศรีสะเกษ ผ่านสินค้าโอทอปที่มีโดดเด่นในทุกตำบล ทุกอำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ ยกตัวย่างเช่น ผ้าไหมลายลูกแก้วของจังหวัดศรีสะเกษ ที่นำมาตัดเย็บก่อนที่จะนำไปแส่วให้เป็นลวดลายที่สวยงามเฉพาะตัว เพราะแส่วจากมือทุกตัวไม่เหมือนกัน นับเป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ และที่สำคัญสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะถูกนำไปเสนอยังต่างประเทศ เพราะเราได้สิทธิส่งผู้ที่ชนะเลิศเข้าประกวด QUEEN TOURISM INTERNATIONAL 2020  ที่ประเทศจีน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นจังหวัดเดียวของไทยที่ได้สิทธิ์นี้ด้วย และวันนี้ได้มี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายอำนาจ เส้นคราม ผู้อำนวยการกองประกวด, นางมนทนี วัชรฤทธิ์ ประธานกองประกวด และ นางกมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิษฐ์ ผอ.การท่องเที่ยวเขตจังหวัดสุรินทร์ ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนด้วย

นาง มนทนี วัชรฤทธิ์ ประธานกองประกวด เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นครั้งที่2 ที่กองประกวดได้จัดการประกวด นางสาวศรีสะเกษ ขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งในด้านประเพณี – วัฒนธรรม สินค้า โอทอป อาหาร รวมไปถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทางธรรมชาติ ที่จังหวัดศรีสะเกษ มีมากมายหลายที่ และเป็นที่นิยมกันมากของบรรดานักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นดินที่แปลก เป็นดินที่เคยเป็นลาวาของภูเขาไฟที่ระเบิดและดับไปกว่าพันปี สามารถปลูกไม้ผลได้หลากหลายชนิดพันธ์ อาทิ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่โด่งดังมากไปทั่วโลก ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ พริก – หอมแดง – กระเทียมดีศรีสะเกษ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกนำเสนอในเวทีของการประกวดไปทั่วโลก ในนาม นางสาวศรีสะเกษ และเรายังได้สิทธิพิเศษ สามารถส่งผู้ที่ชนะเลิศเข้าร่วมการประกวด QUEEN TOURISM INTERNATIONAL 2020  ที่ประเทศจีน ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นที่เมืองเซี่ยงไฮ แม้ว่าขณะนี้จะยังมีการเลื่อนการประกวดไปก่อน เพราะมีการระเบิดของเชื้อโรคปอดอักเสพ โควิด – 19  แต่ก็จะเป็นโอกาสนางสาวศรีสะเกษที่จะได้เก็บตัว ฝึกซ้อมให้เกิดความพร้อมให้มากที่สุดได้เช่นกัน และมั่นใจว่า นางสาวศรีสะเกษ จะติด 1 ใน 10 ของการประกวดนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ