ขอนแก่น-เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น นำเครื่องมือมาตรวจนักเรียน ที่เข้าสอบโควตา เพร้อมกับการวัดไข้ล้างมือ

41

วันที่ 9 มี.ค. 63 ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งในวันนี้ได้จัดเป็นสนามสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 (สอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งมีนักเรียน ทั่วภาคอีสานได้เดินทางเข้ามาสอบคัดเลือกดังกล่าว จึงทำให้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และ โรงเรียนกัลยาณวัตร ที่เป็นสนามสอบ

ได้ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ สาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่ การวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมการฉีดน้ำยาล้างมือ ให้กับนักเรียนกว่า 3,000คน ที่เดินทางมาสอบ ซึ่งหากพบว่า นักเรียนคนไหนมีไข้ก็จะทำการกักตัวเพื่อซักประวัติการเดินทางพร้อมกับแจกหน้ากากอนามัยให้ หากจากการสอบถามแล้วพบว่าไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยง ก็จะจับแยกห้องให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้สอบซึ่งก็ไม่ได้ตัดสิทธิแต่อย่างใด นอกจากการมีไข้แล้ว หากพบเพียงแต่ นักเรียนมีการไอหรือจามก็จะจับแยกห้องสอบเหมือนกัน