บุรีรัมย์-แหล่งท่องเที่ยวไม้ดอกเพลาเพลินร่วมกับ พร.คูเมือง สอนดนักงานและชุมชนทำเจลล้างมือ และเย็บหน้ากากอนามัย ป้องกัน Covid 19

86

8 มี.ค 63 บุรีรัมย์ อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน ร่วมกับ รพ.คูเมือง ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม และแพทย์พยาบาล เข้าให้ความรู้พนักงาน ชาวบ้านในชุมชนโดยรอบ ที่ไม่สามารถหาซื้อหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือได้ง่าย ทั้งนี้ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง หากเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงพิษเศรษฐกิจครั้งนี้ กับราคาสินค้าที่แพง จนกระทบต่อการตัดสินใจในการซื้ออุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์การป้องกันด้านสุขภาพ ของตนเอง เป็นโอกาสดี ที่ภาคราชการ รพ. เอกชน และชุมชน จะร่วมใจต้านปัญหาในครั้งนี้ จัดโครการ ให้ความรู้ และ วิธีการทำอุปกรณ์ป้องกันcovid19 อย่างหน้ากาก จากผ้าสาลู ตกแต่งด้วยผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ โดยผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ 60องศา และเจลล้างมือ ที่สามารถทำได้เองในครัวเรือน รวมถึงอาจจะสร้างรายได้อีกช่องทาง ให้กับภาคชุมชนในครั้งนี้

ในช่วงบอบช้ำ สำหรับธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ เพลาเพลิน ได้มีการ เสริมมาตรฐาน การคัดกรอง นักท่องเที่ยว พนักงาน และ บุคลากร ต่างๆ ที่จะเข้ามาในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย แก่ผู้มาใช้บริการ เสริมมาตรการป้องกัน Covid19 เพิ่มความมั่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยว และผู้มาใช้บริการ หวังฟื้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและบริการ ในพื้นที่ เชียร์คนไทยช่วยไทย ผ่านวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว สุรชัย พิทักษ์ / ข่าวบุรีรัมย์