ศรีสะเกษ-ชุมชนทำหน้ากากกันโควิด-19 พร้อมแจกฟรีสำรวจ

291

ผู้นำสมาชิกในชุมชนตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ใช้เวลาว่างยามบ่าย จิตอาสามาเรียนรู้ และช่วยกันทำหน้ากากอนามัยจากผ้า พร้อมแจกจ่ายให้ฟรีทุกคน และยังขยายความรู้การทำ การป้องกันเชื้อโรค

บ่ายวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ บ้านของผู้นำชุมชนในตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผู้นำชุมชนศาลเจ้าปู่ตา พร้อมด้วยเพื่อนบ้านที่ว่างๆ ในยามบ่ายของวันอาทิตย์ ได้ออกมาเรียนรู้การทำหน้ากากอนามัยจากผ้าแบบง่ายๆ แต่ใช้ได้ดีมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะทำไว้ใช้ในครัวเรือนของทุกคน เฉลี่ยคนละ 5 ชิ้นเป็นอย่างน้อย พร้อมกันนี้ยังได้มีการถ่ายทอดความรู้ เรื่องเชื้อโรคไข้ปอดอักเสพ โควิด19 ที่ได้รับการเรียนรู้มาจากแพทย์ – พยาบาล โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ที่กลุ่ม อสม.ได้ไปอบรมเรียนรู้มาบอกต่อ นับตั้งแต่การแพร่เชื้อไปทิศทางไหนได้บ้าง ทุกคนจะสามารถป้องกันตนเองได้อย่างไร ให้ห่างไกลจากการติดเชื้อ การเฝ้าระวังผู้คน สำรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในชุมชน โดยเฉพาะลูกหลาน หรือผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ทุกประเทศ หากพบว่าเป็นไข้ ต้องขอให้อยู่แต่ในบ้านของตนเองเพื่อเฝ้าระวังดูอาการของไข้  อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ และหากพบว่ามีอาการผิดปกติ ก็จะได้มีการแจ้งไปยังโรงพยาบาลในทันทีเพื่อที่จะได้ส่งทีมแพทย์ – พยาบาล เฉพาะทางออกมานำตัวไปดูแลรักษาเฝ้าระวังอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของทุกคนในชุมชนเราด้วย

นางสาว กรพินธุ์ ศักดิ์ชญา ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง เปิดเผยว่า ในระยะช่วงเวลาที่ว่างๆ ในการทำงานประจำวันของแต่ละคนในชุมชน ก็จะเชิญชวนกันออกมาเป็นจิตอาสา มาเรียนรู้วิธีการทำหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี มีคุณภาพ สอนวิธีการใช้ และพุดคุย เรียนรู้ส่งต่อการรู้เท่าทันโรคจากการติดเชื้อโควิด – 19 ว่าเชื้อโรคนี้เป็นมาได้อย่างไร มาจากไหน หากมีคนติดเชื้อ จะแสดงอาการเช่นไรในระยะแรก พร้อมสอนวิธีการป้องกันตนเอง ขณะที่ยังไม่ติดเชื้อ ให้รู้วิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อโรค อย่างง่ายๆ เลยก็คือ การกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมืออย่างถูกวิธีบ่อยๆ ขณะเดียวกัน ภายหลังจากที่เราทำการผลิตหน้ากากอนามัยเสร็จแล้ว ได้จำนวนหนึ่งในทุกๆ วัน ก็จะเดินไปเคาะประตูบ้านคนในชุมชน เพื่อแจกหน้ากากอนามัยที่เราทำเสร็จ พร้อมสอนการใช้ สอนวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อโรค และขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ลูกหลาน ผู้คนที่เดินทางมายังพื้นที่ หากพบว่าเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ก็ต้องสอบประวัติว่ามาจากที่ไหน ผ่านการคัดกรอก หรือมีไข้หรือไม่ขณะนี้ หากพบก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ อสม.เพื่อแจ้งคณะแพทย์ – พยาบาล ของโรงพยาบาลทันที เพื่อที่จะได้มาเชิญตัวไปดูแลรักษาได้ทันท่วงที จะได้ไม่เป็นผู้ที่แพร่เชื้อให้คนอื่นๆ ในชุมชนเราได้ ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลรักษาคนในชุมชนตนร่วมกัน ทุกคนจึงจะปลอดภัย

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ