สุรินทร์-ตลาดนัดโค-กระบือที่ “เมืองช้าง”สุรินทร์คึกคัก

118

ตลาดนัดโค-กระบือที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ในเนื้อที่ประมาณ ร้อยไร่ ที่มีพ่อค้ารับซื้อ-ขายโคกระบือทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน มาซื้อขายโค-กระบือกันอย่างคึกคัก ทุกวันเสาร์ ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นตลาดนัดโค-กระบือแห่งนี้ พื้นที่แห่งนี้เคยเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์มาก่อน โดยเปิดเรียนระดับ ปวช.และ ปวท. เปิดมาได้ประมาณ 30 กว่าปี ไม่มีหน่วยงานเข้ามาดู และ ประกอบกับนักศึกษาที่มาเรียนบางคนก็ไม่จ่ายให้ค่าเทอม ทางวิทยาลัยจึงได้ยกเลิกไป ต่อมา คุณพ่อดรุน  ประทาน อดีตกำนันตำบลระแงง เห็นว่า ชาวบ้านได้มีการซื้อขายโค-กระบือ กันในหมู่บ้าน จึงได้ริเริ่มให้ชาวบ้าน พ่อค้าโค-กระบือมารวมตัวซื้อขายโค-กระบือกัน ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่รวมซื้อขายกัน  แถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งห้องน้ำ และร้านอาหารมีไว้บริการกันอย่างสะดวกสบาย ทั้งผู้ขาย และผู้ซื้อโค-กระบือ

วันนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ.ที่ตลาดนัดโค-กระบือ ศีขรภูมิ ตั้งอยู่ริมถนนสายศีขรภูมิ- ศรีสะเกษ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งมี คุณแม่บียาน ประทาน  มารดาของ ด๊อกเตอร์ฟาริดา สุไลมาน  อดีต ส.ส.จังหวัด เป็นผู้ดูและ ในการซื้อขายโค-กระบือ ที่ตลาดนัดโค-กระบือแห่งนี้  ซึ่งมีเนื้อที้ประมาณ  100 ไร่ มีพ่อค้า พ่อค้าซื้อ-ขายโค-กระบือ นำมาซื้อขายกันที่ตลาดแห่งนี้ บางคนซื้อไปขายในพื้นที่จังหวัดของภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน พ่อค้าบางรายยังส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศเวียดนามอีก และตลาดนัดแห่งนี้ ยังมีอาหารเลี้ยงโค- กระบือ ที่บรรจุกระสอบไว้มาจำนายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดอีกด้วย

ด๊อกเตอร์ฟาริดา สุไลมาน อดีต ส.ส.จังหวัดสุรินทร์ บอกว่า  ที่ตลาดแห่งนี้ คุณพ่อดรุน ประทาน อดีตกำนันตำบลระแงง ได้ริเริ่มสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งรวมตัวกันซื้อขายโค-กระบือได้สะดวกขึ้น  ที่นี้มีบริการทุกอย่างในเรื่องราคาการซื้อขาย และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องซื้อขาย  และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง นับว่าเป็นตลาดการซื้อขายโค-กระบือที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานก็ว่าได้

แม่บียาน ประทาน ผู้ควบคุมดูแลตลาดนัดโค-กระบือแห่งนี้ บอกว่า ตลาดนี้เป็นตลาดที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง  และการซื้อขายโค-กระบือ ก็มีความยุติธรรมกันมากด้วย  เพราะทางตลาดเรามีกฎกติกาในการซื้อขายกันอย่างยุติธรรมทางด้วนนายสันติ ครบส่วน พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ บอกว่าที่มาอำนวยความสะดวกฉีดพ้นยา  เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ก่อนที่จะนำออกไปจากตลาดนัดซื้อ-ขายโค-กระบือ แห่งนี้

ภาพ/ข่าว เขมชาติ  ชุณหกิจขจร รมิตา  สิงหเสรี