สงขลา-เจลล้างมือและแอลกอฮอล์อาจจะมีการขึ้นราคาเนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตขึ้นราคา

153

เจ้าของร้านขายยาในเมืองสงขลา เผยมีการส่งสัญญาณแจ้งจากบริษัทผู้ผลิตเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ สินค้าล๊อตใหม่ที่จะส่งเข้ามาจะมีการขึ้นราคาเนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตขึ้นราคา ในส่วนหน้ากากอนามัยไม่มีของมาเดือนกว่าแล้วลูกค้ามาหาซื้อไม่มีจนต้องกลับไปทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเย็บใช้เอง เพราะต้องช่วยตัวเอง

เภสัชกรหญิง ศิวพร สุวรรณศิริ เจ้าของร้านศูนย์ยาชุมชน เลขที่ 97/75 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ติดป้ายแสดงข้อความไว้หน้าประตูเข้าร้าน “ขออภัยหน้ากากอนามัยหมดทุกแบบค่ะ”เพื่อแจ้งให้ลูกค้าที่ต้องการหาซื้อหน้ากากอนามัยได้ทราบ และที่ทางร้านมีอยู่ก็มีเจลล้างมือและแอลกอฮอล์เท่านั้น ซึ่งเป็นขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนขนาดขวดใหญ่ก็หมดไปแล้วสั่งมาใหม่ก็ไม่มีของแล้วเช่นเดียวกัน สำหรับของที่มีอยู่ในร้านขณะนี้ทั้งเจลล้างมือและแอลกอฮอล์เป็นของสต๊อคเก่าที่ยังพอมีเหลืออยู่ แต่ก็ไม่มาก ทางร้านยังคงยืนราคาเดิมอยู่ ในส่วนหน้ากากอนามัยไม่ต้องพูดถึง เนื่องจากสั่งไปว่าเดือนแล้ว คำตอบที่ได้มาบอกว่าวัตถุดิบขาด มีลูกค้ามาหาซื้อทุกวันจนต้องติดป้ายแจ้งไว้หน้าร้าน และมีการส่งสัญญาณแจ้งจากบริษัทผู้ผลิตเจอล้างมือและแอลกอฮอล์ว่า สินค้าล๊อตใหม่ที่จะส่งเข้ามาจะมีการขึ้นราคาเนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตขึ้นราคา ในส่วนหน้ากากอนามัยลูกค้ามาหาซื้อไม่มีของจนต้องกลับไปทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเย็บใช้เอง

(เสียงลูกค้า) “วันนี้มาซื้อหน้ากากอนามัยไม่มี มาซื้อที่ร้านนี้ 2-3 ครั้งแล้วก็ไม่มี คิดว่าร้านนี้น่าจะมีและได้ไปถามร้านอื่นแล้วก็ไม่มีเช่นเดียวกัน ตอนนี้เย็บหน้ากากอนามัยใช้เอง เย็บเอง ต้องช่วยตัวเองดีที่สุด ขณะนี้เริ่มเย็บเองแล้ว ที่มาดูก็คิดว่าเผื่อมี” วัยรุ่นก็เข้ามาหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่มี ก็เลือกซื้อเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ติดมือกลับไปแทนคิดว่าอย่างน้อยยังมีสิ่งของป้องกันตนเองติดตัวอยู่บ้างแม้ไม่มีหน้ากากอนามัย

เภสัชกรหญิง ศิวพร สุวรรณศิริ เจ้าของร้านศูนย์ยาชุมชน กล่าวว่า ของขาดตลาดไปตั้งนานแล้ว น่าจะเกินเดือนแล้ว เพราะไม่มีของเลย ได้ถามไปทางบริษัทเขาก็บอกว่า วัตถุดิบขาด ส่วนใหญ่จะตอบกลับมาอย่างนี้ การจองคิวค่อนข้างนาน มีลูกค้าเข้ามาถามหาหน้ากากอนามัยเยอะมากกว่าปกติ ส่วนใหญ่ถามต่อว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนได้บ้างแล้วจะต้องทำอย่างไร ตอนนี้ที่ร้านไม่มีเลยที่พอจะหาได้บ้างก็เป็นเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ ซึ่งทางบริษัทยาเขาก็มีส่งเข้ามาบ้าง และอาจจะต้องมีการจำกัดจำนวน แอลกอฮอล์หน้าร้านและของยี่ปั้วของก็ขาดไปแล้วด้วย

แอลกอฮอล์ตอนนี้ราคายังปกติอยู่มีการแจ้งมาแล้วว่าล๊อตต่อไปจะมีการขึ้นราคา สำหรับเจลล้างมือ ที่ร้านได้มาล๊อตเดิม ก็ยังขายราคาเดิมอยู่ จะพยายามยืนราคานี้ไว้ จนกว่าวัตถุดิบจะขึ้นราคาและของใหม่จะเข้ามาล๊อตใหม่จะขึ้นราคา ทางร้านได้เริ่มแจ้งลูกค้าแล้วว่า ล๊อตใหม่จะมีการขึ้นราคา