ศรีสะเกษ-ชาวบ้านร่วมบวชป่า อนุรักษ์พันธุ์ไม้ตามธรรมชาติ

57

ชาวบ้านพงพรต ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันประกอบพิธีบวชป่า อนุรักษ์พันธุ์ไม้ตามธรรมชาติ บนพื้นที่ป่าสาธารณะ 35 ไร่เศษ ที่ยังมีต้นไม้ พันธุ์ไม้ ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ สูงใหญ่

วันที่ 7 มีนาคม 2563 ที่ ป่าช้าสาธารณะบ้านพงพรต ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้านในเขตตำบลหนองห้าง ได้เดินทางออกมาร่วมกันประกอบพิธีบวชป่า ภายหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ที่มักจะมีพวกมอดไม้ แอบมาลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ตามป่าสาธารณะที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ไม้หวงห้าม รวมทั้งไม้ประดู่ที่มีอยู่ทั่วไปในภาคอีสาน ในจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้มีการประชุมหารือกันในการที่จะมาประกอบพิธีบวชป่า โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง โดย นายนิคม ทาศรี นายก อบต.และเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานในการช่วยเหลือ และมี นาย ศราวุธ พรหมศร ปลัดอำเภอ ปฎิบัติราชการแทนนายอำเภออุทุมพรพิสัย เดินทางมาเป็นประธาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ.) ซึ่งดำริให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ขณะที่ป่าช้าบ้านพงพรต จากเดิมที่ใช้เป็นที่เผาศพชาวบ้าน เพราะวัดยังไม่มีเมรุ แต่ต่อมาเมื่อวัดได้สร้างเมรุ ป่าก็เป็นที่ให้อากาศ ความร่มเย็นแต่ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของป่า ใช้เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติของโรงเรียนในแถบนี้ ที่มาสอนเรียนรู้ การเดินป่าอยู่เสมอ เพื่อเป็นการตอบแทนคุณของธรรมชาติ กตัญญูต่อป่า จึงได้ประกอบพิธีบวชป่า ให้คงอยู่ไปชั่วลูกหลานสืบไป

นายนิคม ทาศรี นายก อบต.หนองห้าง กล่าวว่า ป่าช้าสาธารณะบ้านพงพรต เป็นป่าของชุมชนตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย ที่ชาวบ้านได้มาใช้ป่าร่วมกัน ทั้งการหาเห็ด การมาใช้ป่าในการเดินป่าของนักเรียน นักศึกษา ศึกษาธรรมชาติของระบบนิเวชของป่า และที่สำคัญป่าแห่งนี้ยังมีความอุดมสมบูรณือยู่มาก มีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่มาก่อนคนรุ่นนี้จำนวนมากมาย และ อบต.หนองห้าง ได้มีการนำป้ายมาติดตั้ง เพื่อแจ้งให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ป่าแห่งนี้ ได้ทราบว่า ต้นไม้ต้นไหนชื่อว่าอะไร ทั้งชื่อไทย ชื่อภาษาอังกฤษ พร้อมสรรพคุณของต้นไม้ในชนิดนั้นๆ มีสรรพคุณทางยา ทางสมุนไพรอย่างไรบ้าง เป็นต้น ขณะเดียวกัน ก็จะมีพวกที่ทำตัวเป็นมอดไม้ อาจจะมาแอบลักลอบตัดต้นไม้อยู่เนื่องๆ จึงได้ทำการประชาคมในการประกอบพิธีบวชป่า เพื่อให้ป่าได้คงอยู่คู่ชุมชน และได้ศึกษา การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวะภาพ นอกจากนั้น อบต.ยังมีโครงการปลูกป่า ซ่อมแซมป่า ให้ป่าคงอยู่มาโดยตลอดเช่นกัน

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ