สุรินทร์-ผู้ใหญ่บ้านหัวใจเกษตรพอเพียง ปลูกถั่วพร้าขายสร้างรายได้งามหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาเสร็จด้วยกิโลกรัมละ20-30บาทต่อเที่ยว เป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

105

วันนี้(7มี.ค.63) ผู้สื่อข่าวประจำจำจ.สุรินทร์รายว่า ได้พบนายธีระยุทธ หงษ์เจือ อายุ49ปี อยู่บ้านเลขที่165หมู่2 บ้านนา ต.ตาวัง อ,บัวเชด จ.สุรินทร์ เเละเป็นผู้ใหญ่บ้านในชุมชนเเห่งนี้ด้วย หลังจากเสร็จภารกิจจากตำเเหน่งประจำ หันมาปลูกพืชทางเลือก นั่นก็คือถั่วพร้า ซึ่งเป็นพืชประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน เพราะเป็นพืชที่ให้ธาตุไนโตรเจนในปริมาณสูง จึงนำมาเป็นปุ๋ยพืชสดได้เป็นอย่างดี  สามารถเพาะปลูกได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายไม่มาก นำมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยอินทรีทีมีประสิทธิภาพสูงเเทนปุ๋ยเคมีได้เป็นอย่างดี เเละไม่ประทบต่อสิ่งเเวดล้อม

“ถั่วพร้า” ที่เป็นเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมีอยู่2ชนิด 1.ถั่วพร้าเมล็ดเเดง ใช้เป็นอาหารสัตว์เเละเป็นปุ๋ยปรับสภาพหน้าดิน 2.ถั่วพร้าเมล็ดเเดง  อยู่ในชนิดพืชผักส่วนครัวสามารถรับประทานได้  2ชนิดนี้ 1เมล็ดอ่อนสมารถนำมาเป็นอาหารได้ 2ใช้เป็นพืชคลุมดิน 3ใช้เป็นอาหารสัตว์ เเละ.ใช้สกัดทำยาหรือเครื่องสำอาง

นายธีระยุทธ หงษ์เจือ เล่าว่า ตนหันมาเริ่มสนใจปลูกพืชถั่วพร้าตั้งเเต่2ปีที่เเล้วจากคำเเนะนำเเละเมล็ดพืชจากกรมพัฒนาที่ดินได้มาให้ความรู้ มาบรรยายคนในชุมชน ในลองเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาปรับสภาพเป็นปุ๋ยสดมาปรับสภาพดิน หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จประมาณ2เดือนเศษ จึงเริ่มปลูกถั่วพร้า ส่วนมากเขานิยมหว่านเพราะปรับสภาพดินได้ดี ดินจะร่วงซุยดี เป็นเป็นปุ๋ยสดได้ดี ซึ่งตนใช้พื้นที่ปลูกประมาณ8ไร่ เเละปลูกปอเทองเพิ่มอีกุ6ไร่ ปลูกสลับมันสัมปลัง ซึ่งมันจะคาดเดาได้ยาก ถ้าช่วงไหนลูกเเละฝนตกหนักน้ำท่วมขังต้นมันก็เน่าตายง่าย ไม่เหมือนปลูกถั่วพร้า ที่สามารถซับน้ำได้เป็นอย่างดี ราคาปัจจุบันก็ตกกิโลกรัมละ20-30บาท ซึ่งตนขายต่อครั้ง500กิโลกรัมเป็นอย่างตำ เเล้วเเต่ช่วงจังหวะของราคาที่ภาครัฐกำหนดราคาให้ หลังจากที่ปลูกตนสามารถลดค่าซื้อปุ๋ยเคมีอย่างมาก เเละเห็นการเปลี่ยนเเปลงจากการทำนาจากที่เคยได้ปีละ150ถุงปุ๋ยต่อปี ปีนี้ได้280-300ถุงปุ๋ย ซึ่งลดค่าใช้จ่ายได้ดีมากๆ เเละไม่มีผลต่อสิ่งเเวดล้อมและเมล็ดก็ขายได้ ถือว่าทำร่องลูกบ้านให้ลูกบ้านได้ทำตาม ซึ่งตอนนี้มีอยู่10รายที่หันมาสนใจปลูกพืชถั่วพร้ากัน ซึ่งเป็นพืชทางเลือกท่านได้สนใจติดต่อขอคำเเนะได้ที่เบอร์ 095-4965359

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…รมิตา  สิงหเสรี