นครราชสีมา-เทวัญร่วมงานวันสื่อมวลชนโคราช คัดกรองเข้มงวด ห่วงนำเสนอข่าวโรคโควิด 19 สร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชน

30

เวลา 21.00 น.วันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่โรงแรมดิอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันสื่อมวลชน ครั้งที่ 30 ของสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา โดยมี น.ส.ฉัตรสุรางค์ กองภา เป็นประธานสมาพันธ์ฯ พร้อมมอบโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่นแก่ นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และเลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อจังหวัดนครราชสีมา ท่ามกลางผู้มีเกียรติมาร่วมงานจำนวนมาก โดยทางโรงแรมได้ตั้งจุดคัดกรองผู้มีอาการเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด 19 มีอย่างเข้มงวด ทุกคนที่มาร่วมงานต้องผ่านเครื่องตรวจวัดไข้ และเจลล้างมือก่อนเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในงานที่มีผู้คนมารวมกลุ่มกันจำนวนมาก
นายเทวัญ เผยว่า เป็นห่วงการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด 19 อาจสร้างความสับสนหรือหวั่นวิตกแก่ประชาชน รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะตามมา จึงต้องนำเสนอข่าวที่เป็นข้อเท็จจริง ถูกต้องกับสถานการณ์จริง ไม่บิดเบือน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริง เพื่อเตรียมตัวรับมือให้ทันสถานการณ์ จึงอยากฝากสื่อมวลชนให้ช่วยกลั่นกรองข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องแม่นยำ เพราะข่าวที่นำเสนอมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก.

นันทวัฒน์. อุ่มพิมาย. นครราชสีมา. ภาพ/ข่าว