แม่ฮองสอน-หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ฝึกซ้อมแผนอพยพราษฏรในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า แม้สถานการณ์สงบ แต่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้ประชาชนชายแดน

66

29 ก.พ.63 พันเอก วันชัย มณีวรรณ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 นำกำลังทหาร, ตชด.336 ตำรวจภูธร ฝ่ายปกครอง โรงพยาบาลปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ และอพยพประชาชน บ้านไม้ลัน ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทางเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลปางมะผ้า ตามแผนการอพยพราษฎรที่อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนให้ไปอยู่ยังสถานที่ปลอดภัย หากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน

โดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง เกิดการสู้รบในพื้นที่ชายแดน ระหว่างชนกลุ่มน้อย กับทหารเมียนมาร บริเวณชายแดนตรงข้ามกับบ้านไม้ลัน ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน การสู้รบของทั้งสองฝ่าย มีลูกกระสุนปืน ค. ตกเข้ามาในพื้นที่ชายแดนไทย ทำให้ราษฎรได้รับบาดเจ็บ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 พร้อมด้วยแพทย์พยาบาลทหาร และแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลปางมะผ้า หน่วยกู้ชีพฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรปางมะผ้า และตำรวจตระเวรชายแดน 336 และฝ่ายปกครองอำเภอปางมะผ้า จัดส่งกำลังเข้าไปอพยพราษฎร จากบ้านไม้ลัน ซึ่งเป็นหมู่บ้านติดชายแดน ห่างประมาณ 300 เมตร ไปยังโรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ต.ปางมะผ้า ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัย อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 10 กิโลเมตร โดยได้จัดสถานที่รองรับไว้และคัดแยกประชาชน เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้นำส่งไปรักษาตัวต่อยังโรงพยาบาลปางมะผ้าโดยเฮลิคอปเตอร์ทหาร เมื่อสถานการณ์สงบ ก็ให้ราษฎรดังกล่าวกลับเข้าไปอยู่พื้นที่เดิมต่อไป จากนั้นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ได้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ และมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรผู้ร่วมการฝึกซ้อมแผนอีกด้วย

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน ในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะไม่มีสถานการณ์สู้รบใด ๆ และสถานการณ์ทั่วไปปกติ ทหารไทยสและเมียนมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของ ประชาชนในพื้นที่ชายแดน ที่จะได้รับการคุ้มครองและความช่วยเหลืออื่นๆจากส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หาก มีสถานการณ์เกิดขึ้นตามแนวชายแดน การซ้อมแผนก็จะสามารถเคลื่อนย้ายหรืออพยพราษฎรออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย และนำผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลทางอากาศได้อย่างรวดเร็ว จะมีการแจ้งเตือน การหาที่หลบภัย การเข้าช่วยเหลืออพยพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยให้กับประชาชนชาแดน ซึ่งผลการซ้อมแผนเป็นที่น่าพอใจเป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวดเร็ว ปลอดภัย

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน