อุบลราชธานี-“กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ช่วยภัยแล้ง ”

30

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.63 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอบหมายให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 6 นายนำรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 4 เที่ยว รวม 24,000 ลิตร ออกให้ความช่วยเหลือที่พักสงฆ์ดานกะตะ บ้านบก ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคมจ.อำนาจเจริญ เนื่องจากปัญหาภัยแล้งซึ่งเป็นการขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ ที่พักสงฆ์ดานกะตะ บ้านบก ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

ภาพ/ข่าว วัชรพล(วิชิต)/อุบลราชธานี