หนองคาย-น้ำลำห้วยเหลือน้อยน้ำไม่พอใช้

51

น้ำในลำห้วยสวย หนองคาย เหลือพียงเล็กน้อย ไม่พอให้ชาวบ้านใช้อุปโภค ชาวนาทำนาปรังไม่ได้ ที่นานับพันไร่ไร้น้ำ

สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดหนองคายเริ่มรุนแรงมากขึ้น นอกจากแม่น้ำโขงที่ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว ลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง อย่างลำห้วยสวย ที่ไหลผ่านอำเภอเมืองหนองคาย และ อำเภอโพนพิสัย ก่อนจะไหลลงแม่น้ำโขง ขณะนี้น้ำในลำห้วยสวยที่บ้านเชียงอาด ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย น้ำแห้งขอดเหลือติดลำห้วยเพียงเล็กน้อย บางจุดสามารถเดินข้ามไปมาได้ จากเดิมที่เคยมีชาวบ้านหาปลาด้วยวิธีการยกยอก็ไม่สามารถทำได้เช่นเคย โดยเฉพาะการทำนาปรังไม่สามารถทำได้ พื้นที่แห่งนี้เป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะ เวลาน้ำหลากหน้าฝนน้ำจะท่วม ชาวนาทำนาปีไม่ได้ ก็ต้องรอทำนาปรังแทน แต่พอถึงเวลาทำนาปรัง น้ำกลับมีเหลือน้อยมากจนไม่พอให้ทำการเกษตรได้ ทำให้พื้นที่นานับพันไร่ต้องปล่อยทิ้งไว้ ชาวนาทำนาไม่ได้ตลอดทั้งปี มีเพียงบางรายซึ่งอยู่ในจุดที่น้ำยังพอมีที่สามารถทำนาปรังได้แต่นับเป็นส่วนน้อยเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ให้ชาวบ้าน ชาวนาได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ /หนองคาย