ยโสธร-ปศุสัตว์ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

18

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าน

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2563)  ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  สำนักงานงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นำทีมโดย นางจุฑามาส  สมชัย นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ.  ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร และเทศบาลตำบลสำราญ จัดโครงการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ฟรี พร้อมบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมว อย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า มีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขกัด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   นอกจากการออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลสำราญแล้ว ยังมีการออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ในพื้นที่บ้านเชียงหวาง และบ้านสำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ให้มีจำนวนที่เหมาะสม ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ได้กำหนดและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัข-แมว ให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ที่เลี้ยง โดยจะรู้ว่าต้องเลี้ยงสุนัข-แมว เฉพาะที่ตนเองสามารถรับผิดชอบได้เท่านั้น จะได้ไม่เป็นปัญหาต่อสังคมและไม่เป็นพาหนะนำโรคร้ายไปสู่คน

สำหรับโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท จากการได้รับเชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์ ที่ติดเชื้อเช่นแมว หนู ลิง ค้างคาว และที่พบได้บ่อยที่สุดคือสุนัข เชื้อพิษสุนัขบ้ามีระยะเวลาฟักตัวระหว่าง 2-8 สัปดาห์ และมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเริ่มแรก เช่นกังวล ปวดหัวและเป็นไข้ เมื่อเชื้อแพร่กระจายไปยังส่วนประสาทส่วนกลางจะก่อให้เกิดการอักเสบในสมอง และกระดูกสันหลัง ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิต หากไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ทัน ผู้ป่วยส่วนมากได้รับเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าจากน้ำลายของสัตว์ที่ป่วย ซึ่งกรณีหลักจะเกิดขึ้นเมื่อสัตว์ที่ป่วยกัด ข่วนหรือเลีย ทำให้น้ำลายเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผลหากถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด หรือเลียบาดแผลต้องรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่โดยเร็วที่สุด ก่อนจะเดินทางไปพบแพทย์ และควรขังสัตว์ตัวนั้นไว้เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 10 วัน

ปัจจุบันยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้ อย่างไรก็ตาม แพทย์สามารถป้องกันการติดเชื้อที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เกือบ 100% ข้อสำคัญคือผู้ติดเชื้อจะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและฉีดวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด เพราะหากปล่อยให้ติดเชื้อจนถึงขั้นที่แสดงอาการผู้ป่วยมักจะเสียชีวิต โดยโรคพิษสุนัขบ้าสามารถเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาล ซึ่งช่วงหน้าร้อนมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงเพราะนอกจากสัตว์หงุดหงิดง่ายขึ้นแล้ว ยังเป็นช่วงเด็กนักเรียนปิดเทอมจึงทำให้มีผู้เสี่ยงถูกกัดมากขึ้น

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี