แม่ฮ่องสอน-ฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศแก้ปัญหาหมอกควัน

44

ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน เร่งแก้ปัญหาหมอกควัน ระดมรถน้ำทุกภาคส่วน ฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ ล้างถนนสร้างความชุ่มชื้นในตัวเมืองป้องกันผลกระทบต่อสูขภาพประชาชน ค่า PM 2.5 เช้าวันนี้สูงถึง 118 ไมโคร ยังเกินมาตรฐาน

วันที่ 26 ก.พ.63 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้ นาย พงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เร่งดำเนินตามมาตรการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมนำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยระดมรถบรรทุกน้ำจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ,เทศบาลเมือง , การท่าอากาศยาน , หน่วยป่าไม้ หน่วยดับไฟป่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมได้นำรถบรรทุกน้ำจากทุกภาคส่วน จำนวน 9 คัน และข้าราชการ ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน ทำการลาดน้ำล้างถนน ฉีดพ่นน้ำบนอากาศ ทุกเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมือง , หน้าโรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอนไปยังสี่แยกไฟแดง ถนนขุนลุมประพาสไปยังหน้าศาลากลางจังหวัด และถนนปางล้อ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นในอากาศและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อีกด้วย ในส่วนของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ทุกอำเภอ ก้ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ออกลาดตระเวณดับไฟป่าตลอดทั้งวัน

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานการณ์ ยังคงมีไฟไหม้ป่าตลอด 2 ข้างทางบริเวณเส้นทางสาย 108 และ 109 อยู่บางส่วนหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกมาตรการให้งดการเผาทุกชนิด ส่วนควันไฟยังคงแผ่กระจายปกคลุมตัวเมืองแม่ฮ่องสอน โดย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานการณ์คุณภาพอากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จากกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จุดความร้อนในระบบ MODIS จำนวน 275 จุด สูงสุดที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 76 จุด จุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 3,148 จุด สูงสุดที่อำเภอปาย 852 จุด คุณภาพอากาศประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ค่า PM2.5 เท่ากับ 118 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน