ศรีสะเกษ-ปลูกถั่วลิสงหลังนา ก่อนน้ำในคลองแห้งขอด

106

เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ เร่งเก็บผลผลิตถั่วลิสง เพื่อนำมาต้มขาย สร้างรายได้หลังฤดูทำนาข้าว ก่อนที่จะประสบปัญหาภัยแล้ง ขณะที่น้ำในลำคลองห้วยไผ่ ที่มีความยาวกว่า 30 กิโลเมตร ผ่าน 3 อำเภอจะแห้งขอด

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เกษตรกรในหมู่บ้านสำโรงน้อย ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ทำการปลูกพืชหลังการทำนาข้าว เพื่อการสร้างรายได้ของครอบครัว โดยขณะนี้ได้ปลูกถั่วลิสง เพราะเห็นว่า มีความต้องการของตลาดสูง ทั้งขายเมล็ดสดๆ หรือจะตากแห้งนำไปขาย เข้าโรงงานถั่วตัด รวมทั้งการนำมาต้มเพื่อนำไปขายเองตามตลาด ตามสี่แยกไฟแดงถั่วต้ม ซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำแห้งขอดตามลำธาร ลำห้วย หนอง คลองต่างๆ กำลังเริ่มชัดเจนมากขึ้น ความแห้งแล้งกำลังมาเยือนชาวเกษตรกร และก่อนที่ผลผลิตทางการเกษตรจะเผชิญภัยแล้งจนขาดผลผลิต เกษตรกรจึงได้เร่งในการขุดต้นถั่วลิสงที่ปลูกอยู่ตามแปลงนาที่เก็บเกี่ยวข้าวออกไปแล้ว เพื่อนำต้นมาแกะเอาเมล็ดถั่วลิสงไปขาย ซึ่งส่วนใหญ่ผลผลิตที่ได้ไม่มากเพราะต้นถั่วเจอภัยแล้ง น้ำในลำห้วยลดลงอย่างรวดเร็ว จึงได้ผลผลิตน้อย เลยจะนำไปต้มขายเองสียส่วนใหญ่

นางอำพร จัตุรัส เกษตรกรายหนึ่ง เปิดเผยว่า หลังการเก็บเกี่ยวข้าวออกจากแปลงนาแล้ว ก็เลยหาอาชีพทำ ด้วยการตัดสินใจปลูกถั่วลิสง เพราะเห็นว่าใช้น้ำน้อย และมีตลาดต้องการเยอะ น่าที่จะขายง่าย ทั้งขายสด ขายถั่วลิสงตากแห้ง หรือนำมาต้มเร่ขายเองก็จะที่จะสร้างรายได้มากอยู่ แต่ปีนี้น้ำในลำคลอง เริ่มแห้งแล้ว และพบว่าแห้งเร็วกว่าทุกปี ทำให้จะต้องเร่งเก็บเกี่ยวถั่วลิสง ก่อนที่จะเจอสภาพแห้งแล้งเหี่ยวตายหมด นี้ขนาดปลูกถั่วลิสงอยู่ติดกับลำคลองห้วยไผ่ ซึ่งลำคลองนี้มีความยาวมาก ราวๆ 30 กิโลเมตร เริ่มจากลำห้วยทับทัน จากอำเภอห้วยทับทัน ผ่านมาที่อำเภออุทุมพรพิสัย ก่อนที่จะไปสู่เขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ น้ำก็จะไหลลงสู่ลำห้วยสำราญ แต่ไม่มีการเก็บกักน้ำเอาไว้ น้ำที่ไหลมาก็จะไหลลงสู่ลำห้วยสำราญหมดในทุกๆ ปี หากเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทางราชการ มาพัฒนา ปรับปรุง ขุดลอกเพื่อให้ลำคลองห้วยไผ่นี้ สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ