กาฬสินธุ์-ถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

45

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วน วางพานพุ่ม ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วน วางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พร้อมอ่านประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศไทยนานับประการ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่าง ๆ หลายสาขา ทรงเป็นอัครศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ และวันนี้ยังเป็น “วันศิลปินแห่งชาติ” ที่กำหนดตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปีด้วย                

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยทุกภาคส่วน เดินทางไปยังบริเวณ โถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช  2563 พระราชทานความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นายสนั่น  พงษ์อักษร  และนายจารึก  เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เข้ารับมอบปฏิทินหลวงฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และได้กำหนดให้จังหวัดจัดพิธีมอบปฏิทินหลวงฯ ให้แก่ข้าราชการในจังหวัด อีกจังหวัดละ 2 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

โดยปฏิทินหลวงพุทธศักราช  2563 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” มีเนื้อหาทั้งหมด 21 หัวข้อ อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย ประกาศสงกรานต์ วันกำหนดการ การชักและประดับธงชาติในวันสำคัญ วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศ์ และวันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีน เป็นต้น

บรรยายภาพ//นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วน วางพานพุ่ม ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ/ข่าว – ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์