สงขลา-คลื่นลมแรง 2-4 เมตร ส่งผลกระทบแหลมสมิหลา สงขลา เงียบเหงา นักท่องเที่ยวชาวไทยลดลง ส่วนนักท่องเที่ยวมาเลเซียหายหมดเพราะกลัวโรคโควิด -19 ไม่กล้าเดินทางออกนอกประเทศ

25

วันนี้ (23 ก.พ.63 ) สภาพคลื่นลมในทะเลอ่าวไทย บริเวณชายฝั่ง จ.สงขลา ยังมีกำลังแรง 2-4 เมตร ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ ตามประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาพใต้ฝั่งตะวันออก จากอิทธิพลของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกาลังแรงอย่างต่อเนื่อง ลักษณะดังกล่าวทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกาลังแรง

ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดแหลมสมิหลา เงียบเหงา ไม่คึกคักแม้จะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ บริเวณชายหาดคลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่งอยู่ตลอดเวลา มีนักท่องเที่ยวชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และนักเรียนจากจังหวัดระนองเดินทางมาทัศนศึกษามาช่วยเติมให้ชายหาดสมิหลามีผู้คนมาท่องเที่ยวมากขึ้น ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่นำธงแดงมาปักบริเวณชายหาดเพื่อแสดงสัญลักษณ์ห้ามลงเล่นน้ำทะเลอย่างเด็ดขาด สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียหายหมดมาหลายสัปดาห์เพราะกลัวโรคโควิด –19ไม่กล้าเดินทางออกนอกประเทศ

ขณะที่ ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ออกประกาศเตือนฉบับที่ 25(36/63) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.00 น. เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกาลังแรงอย่างต่อเนื่อง ลักษณะดังกล่าวทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกาลังแรง

โดยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2563

จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
อย่างใกล้ชิด

ภาพ/ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา