บึงกาฬ-ปศุสัตว์ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

17

วันที่ 21 ก.พ. เวลา 10.00 น. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ปศุสัตว์อำเภอโซ่พิสัย ออกหน่วยให้บริการ ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมผ่าตัด-ทำหมัน สุนัขและแมว พร้อมแจกจ่ายเวชภัณฑ์ ให้กับชาวบ้านจำนวน 74 ราย พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน ตามโครงการ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ม.10 บ.โนนมันปลา ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า สำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการควบคุมประชากรในสุนัขและแมว ด้วยการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ มีนโยบายในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย โดยได้จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขแมว เพื่อปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง และในพื้นที่ห่างไกล โดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังได้ให้ความรู้กับชาวบ้านในการเลี้ยงสุนัขและแมว ให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากปัจจุบันสภาพอากาศในพื้นที่เข้าสู่หน้าร้อนแล้ว
ซึ่งช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงที่เด็กๆ ปิดเทอมทำให้มีโอกาสสูงที่จะไปเล่นกับสุนัขและแมวที่ไม่รู้จักประกอบกับสภาพอา กาศร้อนอบอ้าวอาจทำให้สัตว์หงุดหงิดง่าย ขอให้ระมัดระวังตนเอง และดูแลบุตรหลานที่จะปิดเทอมในอีกไม่กี่วันนี้ ไม่ให้ถูกสัตว์กัดข่วนด้วย ..

ภาพ/ข่าว อารยา//บึงกาฬ