ขอนแก่น-รับมอบหน้ากาอนามัยเตรียมแจกประชาชนกันฝุ่น PM 2.5

48

ภาคเอกชน มอบหน้ากากอนามัยและเงินสนับสนุนให้กับจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น เพื่อนำหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ที่ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบหน้ากากอนามัยและเงินสนับสนุนในการจัดซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 จากผู้ประกอบการโรงงานและภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดขอนแก่นได้สวมใส่เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดที่มีภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 อยู่มนระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและความเป้นอยู่ของประชาชนในพื้นที้่เป็นวงกว้าง ทำให้จังหวัดขอนแก่นที่ป็นเมือง mice city ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว โดยอาจมีสาเหตุจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ การเผาวัสดุเหลือใช้ของภาคเกษตร การเผาขยะชุมชน ไฟป่าและกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าน ที่รับทราบปัญหาฝุ่น PM 2.5 จึงได้มอบหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่น pm 2.5 และเงินทุนสนับสนุนในการจัดซื้อหน้ากาอนามัย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

////////////////////// ข่าว-ภาพ กัมพล ดวงชิน