สีสัน..การแข่งขันโยนแตงโม เพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้างสีสันในงานแตงโมโบ๋เล นาทับ ครั้งที่ 1

36

งานแตงโมโบ๋เล นาทับ ครั้งที่ 1 ที่ชาวสวนแตงตำบลนาทับจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่บริเวณสวนแตงบ้านคลองข่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของงานแตงโมเกษตรกรก็นำแตงโมขนาดใหญ่มาให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผ่าเปิดงาน กันบนเวทีเลย ในขณะเดียวกันทางสำนักงานเกษตรอำเภอจะนะก็จัดประกวดผลผลิตแตงโมที่มีความหวาน ซึ่งมีน้ำหนัก 3 กก.ขึ้นไปและ 3 กก.ลงมา เนื่องจากพื้นที่ตำบลนาทับติดกับทะเล และมีที่ราบที่เป็นดินทราย ทำให้เหมาะแก่การปลูกแตงโมและแตงโมนาทับมีความพิเศษคือมีละอองความเค็มจากน้ำทะเล ทำให้ผลผลิตแตงโมหวานและกรอบอร่อยไม่เหมือนแตงโมที่อื่น
และกิจกรรมที่สร้างสีสัน อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การแข่งขันโยนแตงโม โดยมีกติกาว่า ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 5 คน ยืนต่อกันจุดละ 4 เมตร ยืนจากคนที่ 1 ถึงคนที่ 5 ยืนในวงกลม เท้าข้างใดข้างหนึ่งต้องอยู่ในวงกลมตลอดเวลาการแข่งขัน ใช้เวลาแข่งขัน 2 นาที โดยนับจำนวนลูกที่โยนได้ คิดเป็นคะแนน แข่งขันครั้งเดียว 5 ทีม แต่ละทีมทำแตงโมตกได้ไม่เกิน 3 ลูกทีมใดตก 4 ลูกแพ้ทันที

สำหรับการแข่งขันโยนแตงโม ทีมที่ชนะการแข่งขันที่ 1 ทีมสิงห์สองคลอง โยนได้ 44 ลูก ทีมที่ 2 ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ และทีมที่ 3 ทีมสมาชิกสมาคมกีฬาคนนาเสมียน สำหรับความหมายคำว่า “แตงโมโบ๋เล นาทับ” โบ๋เล เป็นภาษาถิ่นก็คือชาวทะเล “แตงโมชาวทะเลนาทับ”

ภาพ/ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา