สพป.สุรินทร์ เขต 1เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในโครงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่องานแนะแนว

80

วันที่ 16 ก.พ.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และน.ส.ไพจันทร์ ปากดีสี รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยน.ส.สายสิริ สายยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา หัวหน้าแผนกวิชาและครูทุกคนในแผนกวิชานางพรจันทร์ เทพรำพึง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โดยมีนางบุหงา โสวภาค หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางานผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงานได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่องานแนะแนว โดยมีนายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร, ผู้อำนวยการ, ครูแนะแนว,และโรงเรียนเครือข่าย เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

จากนั้นนายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ชมการร้องเพลงปณิธานอาชีวะ การแสดงผลงานดีเด่น และห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมกับชมวิดีทัศน์ การจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา ภาพรวม สอศ. , วิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขา

นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ได้บรรยายพิเศษถึงการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2563 สายอาชีวศึกษา 50:50 สายสามัญ พร้อมกันนี้ ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผอ.วิทยลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ บรรยายถึงการจัดการอาชีวศึกษาสุรินทร์ ปีการศึกษา ,การจัดการ อาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ และการศึกษาแบบทวิวุฒิ , และเรียนอาชีวะ เรียนอย่างไร
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา สู่ครูแนะแนวและช่วยขยายผลสู่นักเรียนในสังกัด ให้หันมาสนใจการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอีกทางเลือกหนึ่ง พร้อมกับหาแนวทาง เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ช่องทางการแนะแนวการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสู่สถานศึกษาในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้สนองความต้องการของตลาดแรงงานและประหอบอาชีพได้

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร / รมิตา สิงหเสรี