ลพบุรี-ถวายราชสดุดีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

75

ลพบุรี-16 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำกำลังพล ชาวค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถวายราชสดุดี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงนำความเจริญสู่สยามประเทศในอดีต

วันที่16กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี พลโท ภูมิพัฒน์ (ภู-มิ-พัด) จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำผู้แทนหน่วยขึ้นตรง และกำลังพล ชาวค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เข้าร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลา และวางพานพุ่ม ถวายเป็นราชสักการะ ต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระองค์ท่าน โดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงสถาปนาเมืองลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่ 2 และเป็นผู้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สยามประเทศ ทั้ง ด้านการทูต การค้า การปกครอง การทหาร และวรรณคดี ทำให้จังหวัดลพบุรี และประเทศไทยเรา มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้

ภาพ/ข่าว อนันต์ อ่ำทอง /ลพบุรี